Nová naučná stezka


Mikroregion Pernštejn je pro návštěvníky atraktivní nejen hradem Pernštejnem, ale i mnohými jinými místy, která jsou zajímavá svou historií, přírodou nebo i krajinnými prvky. Již při vzniku mikroregionu bylo vytvořeno několik turistických tras a cyklostezek, tyto však zcela neobsáhly všechny zajímavosti našeho regionu.

Aby se návštěvníci mohli s těmito zajímavostmi seznámit, bylo rozhodnuto vytvořit několik naučných stezek. Ta první vznikla v letech 2010 až 2012 pod názvem "Po naučných stezkách na hrad Pernštejn". Vede od nádraží v Nedvědici na hrad. Na zajímavých místech je osazena informačními panely s textovými i obrazovými popisy dané lokality. Velká návštěvnost naučné stezky vedla pak ke vzniku dalších. V září roku 2013 byla k 660. výročí první písemné zmínky o vsi Smrček dokončena druhá stezka s názvem "Pernštejn - Smrček".

V roce 2014 bylo rozhodnuto zpřístupnit další zajímavosti regionu třetí stezkou vedoucí z nově vybudovaného parkoviště pod hradem přes Sejřek do Doubravníka a přes Křížovice a Černvír zpět.

Na území našeho městyse vede naučná stezka od Sejřku po zelené turistické značce na náměstí, kde budou umístěny dvě informační tabule a to o kostelu Povýšení sv. Kříže a o památkově chráněném náměstí. Další tabule bude umístěna u Brda.Tabule u Brda

Stezka dál vede po modré turistické značce do Křížovic, kde na kraji tzv. pohádkové louky bude tabule věnována Křížovicím. Odtud se potom dojde po cestě "Kamenice" k portálu štoly VOV, odkud bereme pitnou vodu pro Doubravník a i tam bude umístěna další tabule. Stezka pokračuje po silnici k dřevěnému mostu v Černvíru a dále do Nedvědice.


Jaroslav Sterzel