Ceník komunálních služeb


Rádi bychom vám představili nový ceník komunálních služeb městyse Doubravník.

  • Služby zajišťuje převážně paní Renata Válková.
  • Domluvit se s ní můžete osobně nebo na telefonním čísle: 566 566 396, mobil: 731 411 216.

V povědomí většiny lidí převládá přesvědčení, že tyto služby jsou zřízeny výhradně pro občany v důchodovém věku, pro dlouhodobě nemocné nebo nějak handicapované. Samozřejmě tyto skupiny lidí si právem zaslouží naši větší péči a pozornost. Nic ale nebrání tomu, aby služby mohl využít každý, kdo potřebuje, i když třeba jen jednorázově nebo na krátký čas.

Ono i jinak aktivnímu a soběstačnému člověku může na nějakou dobu život zkomplikovat akutní onemocnění, špatná hybnost po operaci nebo úrazu.

Z těchto důvodů jsou v našem městysi služby zřízené pro všechny spoluobčany. V bývalém domě s pečovatelskou službou č. p. 6 byla nově zrekonstruovaná koupelna, která se již několik let nevyužívala z důvodu zastaralého vybavení. Po nových úpravách je teď zcela bezbariérová, proto ji může využít opravdu každý a je určena především těm, kteří díky své špatné pohyblivosti nemohou ke své kompletní hygieně plně využít vlastní koupelnu, ať již z důvodu akutních (např. po úrazech) nebo při chronicky se zhoršující hybnosti v důsledku stáří nebo dlouhotrvající nemoci.

Možnost sprchy a samostatného vyprání prádla je zavedena i z praktických důvodů, pokud by někdo při rekonstrukci bytu nebo větší opravě rozvodu vody v domácnosti měl vodu delší dobu odpojenou, může tyto služby využít. I v době sucha, kdy pro některé domácnosti je praní prádla problém z důvodu nedostatku vody v soukromé studni, může být služba samostatného vyprání prádla výraznou pomocí. A samozřejmě tato služba může být využita i v době poruchy vlastní pračky. Tento typ komunálních služeb je vedením obce chápán jako pomoc spoluobčanům a jejich podpora v době těžších životních situací. Proto jsou ceny služeb nastaveny tak příznivě a nelze jich zneužívat soukromými podnikateli ke komerčním účelům. Jedná se v tomto případě především o služby úklidu, praní a žehlení prádla.

Jak postupovat při objednání obědů a jejich donášky domů:

Oběd je možné si objednat v pohostinství "U Sedláčků"nebo ve školní kuchyni a to nejen k dlouhodobějšímu odběru, ale i na krátký čas nebo jednorázově. V případě objednání v pohostinství "U Sedláčků" je nutné kontaktovat osobně nebo telefonicky jeho pracovníky nejpozději v dopoledních hodinách dne odběru obědu. Cena denního menu je 65,- Kč

Kontakt:
602 842 711 - pan Břetislav Sedláček ml.
739 508 040 - paní Dana Sedláčková.

Při objednání ve školní kuchyni, je nutné se domluvit osobně nebo telefonicky s vedoucí školní kuchyně paní Petrou Humpolovou a to minimálně den před odběrem obědu. Cena jedné porce je 55,- Kč.

Kontakt:
566 521 011 - školní jídelna
737 877 272 - paní Petra Humpolová

  • Donášku obědu domů je nutné si domluvit s paní Renatou Válkovou buď osobně nebo na telefonním čísle: 566 566 396, mobil 731 411 216 (nejlépe volat: 8.15 - 9.15 hod. nebo 13.00 - 15.00 hod)
  • Pokud nevlastníte jídlonosič, lze domluvit s p. Renatou Válkovou zapůjčení erárního jídlonosiče zdarma.


Ceník komunálních služeb poskytovaných městysem
donáška obědů10,- Kč 
mytí jídlo-nosičů5,- Kč5 min
mytí nádobí10,- Kč10 min
úklid v bytě - úklid prádla, zametení, umytí nádobí30,- Kč60 min
nákup10,- Kč30 min
vyřizování záležitostí na poště20,- Kčdo 30 min
praní (včetně věšení prádla)70,- Kč 
samostatné vyprání35,- Kč 
žehlení35,- Kč 
mytí oken (včetně praní záclon)100,- Kč1 hod.
sprchování25,- Kč 


Za komisi sociální a zdravotní,
Anna Truhlářová