Letní filmová přehlídka


Letní filmová přehlídka má v Doubravníku dlouholetou tradici, vždyť první promítání pod širým nebem proběhlo již v roce 1970 na hřišti u sokolovny.

Přehlídka se hned od počátku těšila velkému zájmu diváků, pro zajímavost návštěvnost prvních ročníků byla následující:


19702.220 diváků
19712.284 diváků
19722.450 diváků
19732.516 diváků
... ...
19784.353 diváků


Bohužel v posledních letech se přehlídka potýká s malou návštěvností. Je to logické, v době velkých televizí s nepřeberným množstvím TV stanic, internetu a 3D kin není jednoduché diváka zaujmout nějakou filmovou novinkou.

Především z těchto důvodů byla návštěvnost posledních ročníků následující:


2011475 diváků
2012523 diváků
2013426 diváků
2014370 diváků
2015297 diváků


Poslední ročníky skončily rovněž s finanční ztrátou, například v roce 2015 se ztrátou 17.410,- Kč, byť u kulturních akcí je to obvyklé a nemůže to být jediným hodnotícím kritériem.

Budoucnost letní filmové přehlídky jsme diskutovali na Komisi kultury, mládeže a sportu, taktéž na radě městyse a rozhodli jsme se na základě těchto skutečností letní filmovou přehlídku v tomto roce ve stávající formě nepořádat.

Protože není lehké rozhodnutí přerušit takto tradiční událost, budeme hledat jinou formu, ve které by se mohla letní přehlídka odehrávat (snížení počtu promítacích dnů, putovní letní kino, filmy více zaměřené na děti, jiný termín, spojení s jinou kulturní událostí apod.). Věřme, že se najde jiná varianta, která bude životaschopná i do budoucích let.

Za poskytnutí podkladů k článku tímto děkuji paní účetní Marii Čechové a panu kronikáři Lubomíru Čechovi.


Miroslav Truhlář