Skauti pomáhají


V uplynulém týdnu proběhly dvě akce, jejichž cílem bylo uklizení Doubravníku a jeho okolí. 15. 4. do naší klubovny přijeli skauti z Břeclavi, kteří zde pořádali rádcovský kurz.

Jednalo se o kurz, jenž měl za úkol vzdělávat skauty a skautky ve věku okolo patnácti let, kteří se chtějí podílet na výchově mladších dětí ve svých oddílech. Součástí jejich programu byla také dobrovolná činnost na území naší obce.

Po předběžné domluvě přes maily jsme začali přemýšlet, kde se v Doubravníku najde práce pro přibližně 30 lidí na hodinu a půl. Nakonec jsme je rozdělili do menších skupinek, každá se potom věnovala jinému úkolu, který pro ně namyslely zástupkyně obce, školy a školky. Myslím, že činnost byla opravdu rozmanitá od vyklízení školního skladu papíru, přes hrabání větviček na Prameništi až po montování nových pomůcek ve školce.hrabání větviček na Prameništi

Skauti se svých úkolů zhostili znamenitě a kromě zápisu do celorepublikového projektu Skautský dobrý skutek, který pořádá Junák - český skaut, a dobrého pocitu z pomoci obci, si určitě odvezli i hodně zážitků. Chtěl bych tímto poděkovat za veřejně prospěšnou činnost, která je přes svou důležitost často opomínaná.

23. 4. proběhla tradiční akce ke svátku Dne Země, kterou náš oddíl pořádá už mnoho let. Letos byla otevřená pro veřejnost, zapojit do úklidu se tedy mohl úplně kdokoliv. Sešli jsme se v devět hodin na náměstí v počtu přibližně 25 lidí. 

Uklízet přišli členové oddílu a jejich rodiče. Rozdělili jsme se na menší skupinky, každá dostala za úkol vyčistit část Doubravníku. Celkově jsme tak pokryli celé území městyse včetně koryta řeky Svratky až k železničnímu tunelu na Prudké.

Pytle s odpadky jsme nechali ležet na okrajích komunikací a byly odvezeny do sběrného dvora pracovníky obce. Potěšující zpráva je, že letos byl v okolí řeky menší nepořádek než v loňském roce.

Děkuji všem, kteří se podíleli, a chtěl bych tímto vyzvat ostatní občany městyse, že se opravdu mohou příští rok zúčastnit této veřejné akce. Úklid našeho okolí určitě má smysl a ničí pomoc se neztratí.


Vít Hertl