Nová orchidej Doubravnicka


Orchideje rostoucí v naší přírodě patří k těm nejkrásnějším, ale také nejvzácnějším květinám. Velikostí ani barvou nedají s těmi z tropů srovnávat, ale mají svou krásu a mnoho ctitelů.

Druhy rostoucí v katastru Doubravníka popsal doc. Lacina v knize: "Doubravník v dějinách 1208-2008". Naše příroda nám však připravuje překvapení a stále se daří objevovat nové druhy rostlin. A tak se podařilo objevit i novou orchidej v naší přírodě - okrotici bílou (Cephalanthera damasonium).Okrotice bílá - (Cephalanthera damasonium)

První zpráva o jejím výskytu na Doubravnicku došla od diplomantky z Mendlovy university, která zkoumala rostlinstvo na Brdu. Navštívil jsem danou lokalitu a objevil pět exemplářů v habrovém hájku, v místě kde za časného jara kvetou dymnivky plné. Příští rok však byla celá lokalita devastujícím způsobem vytěžena. Říkal jsem si to je konec. Sotva byla objevena, už zmizí.Stav lokality po vytěžení

S malými nadějemi jsem se tam letos na jaře vypravil a k mému překvapení čtyři exempláře kvetly, pátý je asi pod hromadou klestí. Když jsem si potom chtěl na Vinohradě prohlédnout místa, kde kvetou okrotice dlouholisté, tak jsem pod cestou objevil další lokalitu okrotic bílých s asi padesáti kvetoucími exempláři. Je tedy naděje, že tato krásná květina v naší přírodě bude zachována a možná i budou objevena další místa výskytu.

V České republice se vyskytují tři druhy okrotic: bílá, dlouholistá a červená. Tyto druhy často rostou ve stejných lokalitách. Možná, že i ta nejkrásnější z nich, okrotice červená někde na Vinohradě opravdu roste. Zatím zde však nebyla objevena. Proto ten, kdo se chce potěšit její krásou, musí se vypravit do Nedvědice. Zde roste v PR Nad Horou v dosti hojném počtu.Okrotice červená

Všechny okrotice jsou ohrožené a proto chráněné rostliny, jako ostatně většina našich orchidejí. Proto z důvodů jejich ochrany neuvádím přesná místa výskytu.

Končím, jako vždy žádostí, pokud někdo z čtenářů zná v okolí Doubravníka výskyt některé z orchidejí, aby kontaktoval mne nebo Ing. Záhoru CSc.


Ing. Jaroslav Sterzel