Zpráva o činnosti SPOZ v probíhajícím roce 2016


Sbor pro občanské záležitosti plánuje svoji činnost vždy na celý kalendářní rok, a tak již v prosinci dostaneme seznam jubilantů, abychom snad v lednu na někoho nezapomněli! Letos jsme začali s návštěvami oslavenců v únoru a do konce roku máme ještě co dělat. Narozeninových výročí našich nejstarších a nejváženějších spoluobčanů bylo 10, z toho šest 80tiletých, jeden 85tiletý a tři 90tileté občanky.

V období srpen až listopad uskutečníme návštěvy u čtyř manželských párů, které uzavřely v Doubravníku sňatek před 50 lety, slaví tedy zlatou svatbu.

Květen a červen bývá tradičně věnován vítání a loučení našich nejmenších. Na vítání dětí jsme pozvali 12 miminek, narozených nebo do Doubravníka přistěhovaných v roce 2015. Dostavilo se všech dvanáct rodin a děti ze základní školy a mateřské školy jim v obřadní síni na Koldově vile zatančily, zazpívaly a zahrály pohádku O veliké řepě. Po úvodním slově promluvila i paní starostka a pak se rodiče podepsali do pamětní knihy, kde má každý malý občánek svůj obrázek s věnováním.

Loučení proběhlo nadvakrát: pět žáčků předškoláčků se loučilo s mateřskou školou, protože v září nastoupí do 1. třídy základní školy v Doubravníku nebo v Nedvědici. Děti předvedly, co se ve školce všechno naučily a dostaly malý dárek jako upomínku na léta strávená v mateřské škole. Pak na ně čekalo dobrodružství v podobě výletu do Tišnova s návštěvou kina a přenocování ve školce. A druhý den už byly prázdniny!!!

Na ty se těšily hlavně děti ze školy. Ještě než si došli pro vysvědčení žáci 5. ročníku, museli podstoupit rituál pasování na žáky vyššího stupně. To provedla (letos, pravda, jenom dřevěným mečem, ale aspoň neteklo tolik krve-☻) paní starostka na slavnostním loučení za přítomnosti rodičů, učitelů a kamarádů v zasedací místnosti úřadu městyse. Páťáci se také pochlubili, co všechno umí, rozloučili se důstojně s doubravnickou školou a se svými učitelkami a v září se rozejdou do škol v Nedvědici nebo v Tišnově.

Na obou těchto akcích paní starostka nezapomněla poděkovat všem pedagogickým i provozním zaměstnancům školy a školky za jejich nelehkou úlohu při výchově a vzdělání nejmladší generace.


Alena Šikulová