Nabídka zaměstnání


Městys Doubravník vyhlašuje výběrové řízení pro obsazení pracovní pozice: PROVOZÁŘ (pracovník Úřadu městyse Doubravník v dělnické profesi)

Popis pracovní pozice:

 • práce na údržbě majetku městyse
 • drobné stavební práce neodborného charakteru
 • údržba veřejné zeleně, práce s křovinořezem, motorovou pilou
 • zimní údržba místních komunikací
 • obsluha komunálních vozidel
 • práce v odpadovém hospodářství


Požadavky:

 • absolvent SOU, SOŠ
 • praxe a zkušenosti s obdobnou prací vítány, samostatnost, loajálnost a časová flexibilita
 • dobrý zdravotní stav a fyzická zdatnost
 • řidičský průkaz skupiny B, skupina C výhodou
 • svářečský průkaz vítán

Platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.


Nástup od 1.4. 2017 nebo dle dohody


Zájemci se mohou přihlásit do 16. března 2017

 • písemně na adresu: Úřad městyse Doubravník, 59261 Doubravník 75
 • přihlásit se lze i osobně na úřadu městyse (vždy v po + st 8:00 - 17:00 hod)
 • v přihlášce bude uvedeno mimo jiné: jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu, podpis, telefonní a případně emailové spojení


k přihlášce bude připojeno:

 • strukturovaný životopis s přehledem dosavadní praxe
 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně doklady a absolvovaných kurzech a výčet jiných dovedností
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • bližší informace poskytne Zdeněk Šikula, tajemník ÚMD v sídle úřadu městyse, tel. 736243880, email: mestys@doubravnik.cz


Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o nabízené pracovní místo.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.