Včelařský spolek Doubravník


Život včely a včelího společenství - včelstva - byl středem pozornosti a péče odedávna. Naši předkové chovali včely a vnikali do tajů jejich života a do zákonitostí včelího společenstva.

Včela má v přírodě významné postavení a pro člověka má v určitém směru nenahraditelnou funkci. V předjaří, jak vystoupají teploty nad 10°C, začnou včelky vstávat z úlů. V úlech matky nakladly plody nových včel a koloběh života začne psát další rok života včel. 

Historie včelařství se v Doubravníku začala psát již dříve, ale v kronice je psáno, že v roce 1904 byl založen spolek včelařů. Jeho prvním předsedou byl místní kaplan František Bláha. Ve spolku bylo 13 včelařů, kteří hospodařili s 57 včelstvy.

Za 1. světové války činnost spolku ustala a k jeho znovu založení došlo v roce 1919. Jelikož předtím spolek nebyl nikde zapsán, byl nucen dle instrukcí včelařského ústředí žádat znovu o zapsání a k tomu došlo 21. 3. 1938. Spolek za předsedování Josefa Stejskala, který byl zvolen 26. 1. 1941 vyvíjel velkou činnost. Spolek získal od obce pozemek na Hulově kopci, který oplotil a zřídil tam školku medonosných stromů a keřů. Včelaři vysázeli stromky a keře na pustých a holých stráních a kolem cesty na Záhomí.

V roce 1947 byl předsedou včelařů zvolen Bohumil Zelený, který tuto funkci vykonával až do roku 1971. Dlouholetým členem a funkcionářem byl i Jan Špaček. V roce 1971 byli ve spolku organizováni včelaři z Doubravníka, Borače, Prudké, Pernštejnského Jestřabí, Křeptova a Křížovic. Počet včelařů činil 36 členů s 242 včelstvy. Na chodu spolku se od roku 1971 podíleli Josef Špaček jako předseda, jednatel Petr Vorel a pokladníci Vetešník, Bílý a Cigáň. Za jejich záslužnou práci jim patří velký dík.

V současné době je předsedou spolku Vlastimil Potůček, jednatelem Michal Bednář z Litavy a pokladníkem Jan Cigáň, kteří byli zvoleni na výroční schůzi v roce 2015. Spolek čítá 36 organizovaných členů a 3 neorganizované. Počet včelstev vzrostl na 470 na 40 stanovištích. Ve spolku jsou členové z Doubravníka, Borače, Klokočí, Maňové, Olší, Drahonína, Jilmoví, Pernštejnského Jestřabí a Litavy. Je potěšitelné, že do spolku přicházejí mladí včelaři, kteří naváží na práci svých předchůdců a tím bude postaráno o rozvoj včelařství i do budoucna.


Vlastimil PotůčekPro zájemce: