Dar v rámci sociální podpory


Vážení spoluobčané,
na Úřadě městyse Doubravník je možné si tento rok zažádat o finanční příspěvek na tyto potřeby:

 • nákup rehabilitační nebo kompenzační pomůcky
 • bezbariérové dovybavení bytu nebo pořízení pomůcky usnadňující samoobsluhu
 • příspěvek na lékařský nebo rehabilitační zákrok, který nehradí zdrav. pojišťovna


Dále je možné si zažádat o jednorázový roční příspěvek na podporu rodin v jednotné výši 2000,- Kč.


Příspěvek je určen pro:

 • pro rodiny s více jak třemi nezletilými dětmi
 • pro rodiny, kde se o nezletilé dítě nebo děti stará jen jeden z rodičů
 • pro rodiny, kde je jeden z rodičů min. 3 měsíce v pracovní neschopnosti nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadě práce


Také je možné si podat žádost o

 • jednorázový roční příspěvek v jednotné výši 500,- Kč pro občany využívající pravidelně komunálních služeb městyse Doubravník (prostřednictvím p. Renaty Válkové).


 • U všech žádostí je nutné, aby žadatel měl trvalé bydliště v městysi Doubravník.
 • Formuláře k žádostem jsou k dispozici na úřadu městyse, případně si je můžete stáhnout přímo z webových stránek a vyplnit doma na počítači.
Formuláře v elektronické podobě:

 • Žádost o poskytnutí finančního daru sociální podpory stahujte   Z D E  
 • Žádost o jednorázový roční příspěvek na podporu rodiny ve výši 2000,-Kč stahujte   Z D E  
 • Žádost o jednorázový roční příspěvek ve výši 500,- Kč pro občany využívající pravidelně komunálních služeb městyse Doubravník (prostřednictvím p. Renaty Válkové) stahujte   Z D E  Za komisi sociální a zdravotní
Anna Truhlářová