Kolem Doubravníku pěšky i s kolem 2017


Městys Doubravník a odbor Klubu českých turistů Doubravník pořádají


v sobotu 17. června 2017

jubilejní 10. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy

KOLEM DOUBRAVNÍKU PĚŠKY I S KOLEM


logo IVV       logo Doubravník       logo KCT


Start:v budově bývalé radnice na náměstí,
na pěší trasy 44 km a 35 km od 6,00 do 8,30 hod.,
na pěší trasy 26, 21 a 13 km a na cyklotrasy od 8,00 hod.
do 10,15 hod., na pěší trasu 8 km od 8,00 hod. do 14,15 hod.
  
Startovné:děti do 15 let 10 Kč, členové KČT 15 Kč, ostatní 20 Kč
  
Trasy pěší:

45 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Černovice - Skorotice - Doubravník

37 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - rozc. Káčiny - Skorotice - Doubravník

27 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Nedvědice - Doubravník

21 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Borač - Husle - Maňová - Sejřek - Doubravník

13 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Borač - Doubravník

8 km - Doubravník - Křížovice - Prudká - Doubravník

  
Trasy cyklo:

53 km - Doubravník - Tišnov - Železné - Lomnice - Černovice - Štěpánov - Doubravník

25 km - Doubravník - Předklášteří - Lomnice - Doubravník

  
Cíl:Doubravník, budova bývalé radnice na náměstí do 18 hod.
  
Odměna:diplom (autorem je doubravnický výtvarník a čestný člen KČT Doubravník Stanislav Bělík), kalendářík s pozvánkou na 11. ročník, suvenýr k jubileu, razítko akce, razítko IVV
  
Ubytování:na základě předběžné přihlášky na podlaze ve vlastním spacím pytli (40 Kč za noc), přihláška musí být doručena pořadatelům nejpozději 13. 6. 2017.
  • možnost ubytování v penzionu, tel. 566 566 617, 602 842 711
  
Informace:Hana Ondroušková, Družstevní 526, 666 01 Tišnov,
tel 732 230 310, 549 413 380,
e-mail: hanaond@seznam.cz
 http://kctdoubravnik.wz.cz/   |   plakát     |   propozice  
  
Poznámka:

Trasy jubilejního 10. ročníku jsou stejné jako při 1. ročníku akce, který byl příspěvkem turistů do oslav 800 let Doubravníku a přispěl k aktivizaci činnosti doubravnického odboru KČT

Po dohodě s pořadateli je možno připravit a absolvovat i vlastní trasu

Prostor pochodu i cyklojízdy je na mapě 1 : 50 000, edice Klubu českých turistů, č. 85 - Okolí Brna - Svratecko

  


     


Petr Punčochář