17. schůze Školské rady ZŠ Doubravník


Dne 02.11. 2017 se uskutečnila 17. schůze Školské rady. Přítomni byli Petra Humpolová - zástupce rodičů, Aleš Roučka - zástupce učitelů, Jan Cigáň - zástupce zřizovatele školy.Školská rada 02. 11. 2017 projednala:

  • Výroční zprávu
  • Plán akcí do konce roku 2017
  • Školní řád
  • Projekt CIVIS
  • Férová škola
  • Školní plesZákladní údaje o škole:Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Kontakttel. 566 566 309
 e-mail: zs.doubravnik@volny.cz

Zřizovatel školy:Městys Doubravník
Doubravník 75
592 61
Kontakttel. 566 566 331
 e-mail: obec.doubravnik@iol.cz

Školská rada:předseda Petra Humpolová
Kontakttel. 737 877 272
 e-mail: petrahumpolova@seznam.cz


Školní rok 2017/2018

Do Mateřské školy bylo přijato 54 dětí z toho jsou dvě děti integrované

Do Základní školy chodí 44 dětí

1. Třída 8 dětí
2. Třída 4 děti
3. Třída 8 dětí
4. Třída 13 dětí
5. Třída 11 dětí


Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola funguje jako příspěvková organizace od 1.1. 2003. Je to právní subjekt s těmito součástmi ZŠ, MŠ, družina, školní jídelna

1-5 ročník byl vzděláván podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Radost z učení - radost ze života. Celý rok škola pracovala v souladu s projektem Tady jsme doma.

Na začátku školního roku byla škola oslovena paní Schauerovou zúčastnit se Mezinárodního folklórního festivalu ve Strážnici. Celý rok děti a učitelé tvrdě pracovali na přípravě, byli osloveni i rodiče a prarodiče dětí s různými prosbami o pomoc, někteří tkali koberce, někteří drali peří, někteří šili kroje, ale největší dřina byla na dětech, výsledek této celoroční práce byl oceněn cenou největší, kterou ve Strážnice můžete dosáhnout. Naše škola získala Laureát mezinárodního folklórního festivalu. Opět se ukázalo, že i malinká a pro někoho nenápadná škola může dokázat velké věci, když se všichni stmelí a pracují za celý kolektiv.

Školská rada si tento úspěch připomněla. Všem zúčastněným a jakkoliv zapojeným velmi děkujeme

03.09. 2017 byl uskutečněn v Doubravníku druhý ročník TyJátr fest, byla to velmi povedená akce. Děkujeme dětem za nasazené úsilí a rodičům za projevenou podporu.


Plán akcí

13.09. Třídní schůzka rodičů (rodiče byli seznámení se školním řádem)
26.09. Divadlo Polárka představení Cirkus Unikum spojený s dětskou dílnou
25.10. Výlet do ZŠ Dolní Rožinka v rámci projektu Tady jsme doma
01.11. Průvod světel
06.11. Pedagogická rada
13.11. Konzultace
22.11 Exkurze - Olešnice na Moravě - Modrotisková manufaktura opět v rámci projektu Tady jsme doma
01.12. Rozsvícení stromů
02.12. Vítání adventu - Jarmark ZŠ
07.12. Folklórní vystoupení v Třebíči - křest zpěvníků Lidové písně z Horácka pro školy
20.12. Dopoledne besídka pro seniory, odpoledne besídka pro rodiče
21.12 Rozdávání dárků seniorům


Školní řád

Rodiče byli se Školním řádem seznámeni na třídních schůzkách.

Děti byly se Školním řádem seznámeny na začátku školního roku.

Celý rok má Školní řád své místo na polici před ředitelnou a je možné do něho kdykoliv nahlédnout.


Projekt CIVIS

4-5 ročník se zúčastní projektu CIVIS je to projekt zaměřený na venkovní učení. Cílem projektu je prožití, bádání přírody na vlastí kůži.


Férová škola

V roce 2015 naše škola získala ocenění Férová škola. Toto ocenění se uděluje na dva roky, je tedy v řešení opět titul obnovit.


Školní ples

Letos školská rada kvůli termínové kolizi nemůže ples uskutečnit, ale uvažujeme o adekvátní náhradě v letním období.Petra Humpolová