Hasičské akce v roce 2017


Sbor dobrovolných hasičů v Doubravníku v letošním roce byl jako každoročně aktivní. Pořádal kulturní, společenské, sportovní a zábavné akce pro veřejnost. V lednu hasiči uspořádali tradiční ples s bohatou tombolou, který je pro nás organizačně nejnáročnější a také největší kulturní akcí.

V březnu jsme pořádali dětský karneval s mnoha soutěžemi a bohatou tombolou, v dubnu se pálily čarodějnice na střelnici. V červnu jsme uspořádali na fotbalovém hřišti okrskové cvičení v požárním sportu. Na konci srpna, na ukončení prázdnin, se uskutečnil branný den. Jednalo se o klasický závod pro všechny věkové skupiny dětí, které měly za úkol na stanovištích předvést znalosti ve zdravovědě, znalosti o přírodě, dále jim byla převedena hasičská technika. Na dalších stanovištích se účastnily paintballové přestřelky, nebo střílely ze vzduchovky do terčů. Závěr soutěže proběhl v areálu střelnice, kde se děti vyřádily nejvíce. Byla zde lanovka, skákací hrad, pálil se zde oheň. Nechybělo občerstvení a hudba k poslechu i k tanci. 

V listopadu jsme u hasičky pro veřejnost pořádali domácí zabíjačku, kde si návštěvníci mohli ochutnat a nakoupit zabíjačkové pochoutky. K poslechu hrála živá hudba. 

V prosinci opět proběhla na náměstí u kašny "Mikulášská nadílka" pro všechny děti z Doubravníka i blízkého okolí, které dostaly mnoho dárků. Hasiči z Doubravníka děkují všem za spolupráci při pořádání všech těchto akcí a věří, že i nadále činnost hasičského sboru bude velkým přínosem pro všechny občany naší obce.


Výročí dostavby požární zbrojnice.

Na podzim letošního roku uplynulo 40 let od otevření nové požární zbrojnice, postavené ve dvoře školy. V obecní kronice, která je nyní po digitalizaci dostupná na internetových stránkách městyse Doubravníku, je tato událost popsána takto (cituji zápis z roku 1977):

ZO SPO v Doubravníku má 43 členů, z nichž 11 členů je mladších 25 let. Od roku 1968 vzrostl počet členstva a změnil se i způsob práce. Byl vyměněn agregát PPS 8 za výkonnější PS 2. Kdysi dobrá otevřená automobilová stříkačka "PRAGA" opotřebováním dosloužila a zde nastaly starosti pro MNV i požárníky, jak obstarat modernější. Podařilo se obstarat modernější vozidlo HSC RTHP 25, které je prvním toho druhu v nedvědickém okrsku. Problémy nastaly s uskladněním. Dřívější požární zbrojnice byla malá. Byla povolena na podzim r. 1974 stavba nové garáže na části školní zahrady. Později bylo rozhodnuto, aby se garáž rozšířila o klubovnu, kancelář, sklad a sociální zařízení, vše s vytápěním z národní školy.
V roce 1977 byla dostavěna a dne 2. 10. 1977 slavnostně předána. Dík patří MNV, který vynaložil velké prostředky na její zařízení. Nesmíme však zapomenout na velký elán, který projevila většina členů na výstavbě požárního domu. V minulých letech odpracováno 2084 brigádnických hodin, v roce 1977 1023 brig. hodin. Slavnostního předání se zúčastnilo 50 požárníků a 25 pozvaných hostí (konec citace).

Samozřejmě je požární zbrojnice řádně udržována a průběžně modernizována. Naposledy v roce 2015, kdy se uskutečnila oprava sociálního zařízení hasičské zbrojnice, výměna podlahy v zasedací místnosti a oprava topení ve spodní části zbrojnice. V loňském roce jak jste si jistě všimli, také osazení nových garážových vrat s elektrickým pohonem.


Lubomír ČechDopravní automobil

Náš sbor dobrovolných hasičů má od listopadu nový devítimístný dopravní automobil FIAT DUCATO. Je kompletně vybaven speciální technikou pro potřeby hasičů a jistě významným způsobem přispěje ke zvýšení akceschopnosti zásahové jednotky sboru. 

Nákup dopravního automobilu byl financován z dotací Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje a také z rozpočtu Městyse Doubravník.

Za dodavatele byla v poptávkovém řízení vybrána společnost PROFIAUTO CZ z Říčan.