Vyhlášení dotačního programu pro rok 2018


Městys Doubravník vyhlásil pro rok 2018 následující dotační programy:

 1. Podpora obnovy kulturních památek na území městyse Doubravníka a nemovitostí v MPZ v roce 2018


  • Cílem dotačního programu je podpora obnovy a regenerace kulturních památek na území městyse, a to ve stadiu projektové přípravy i vlastní realizace a podpora obnovy nemovitostí v MPZ.


 2. Podpora sportu, kultury a jiné zájmové činnosti z rozpočtu městyse Doubravníka v roce 2018


  Cílem dotačního programu je podpora:
  • základní činnosti zájmových organizací s působností v Doubravníku v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a volnočasových aktivit na území městyse Doubravníka, resp. pro občany městyse Doubravníka.

  • podpora pořádání pravidelných i nepravidelných akcí v oblasti sportu a tělovýchovy, kultury a volnočasových aktivit na území městyse Doubravníka, resp. pro občany městyse Doubravníka.
 • Žádosti je třeba podávat na připraveném formuláři žádosti od 20. února do 20. března 2018..


 • Formulář žádosti a bližší specifikace podmínek jsou ke stažení na webových stránkách městyse: - Z D E


 • V případě dotazů kontaktujte prosím tajemníka ÚM Doubravník p. Zdeňka Šikulu, 566 566 331, 736 243 880, mestys@doubravnik.cz


Ing. Barbora Šenkyříková,
starostka městyse