SPOZ 2018


Je tu opět každoroční bilancování činnosti Sboru pro občanské záležitosti při Úřadu městyse Doubravník. Těch "občanských záležitostí" byla letos úroda…

Začali jsme v dubnu osmdesátými narozeninami dvou dam, které nás mnohé toho mnoho naučily ☺, všechno nejlepší, paní učitelky! Jeden náš spoluobčan se ve zdraví a pohodě dožil 80 let, další dva 85 let. Jedna žena a jeden muž oslaví ještě do konce roku 90. narozeniny a jedna pravověrná doubravnická rodačka dokonce 95. narozeniny. Nezbývá, než přát všem jubilantům štěstí, zdraví a osobní svěžest.

Tři manželské páry oslavily zlatou svatbu = 50 let společného života a další tři páry již 55 let. I těmto oslavencům přejeme do dalších let jen to dobré. Jako nejmladší občánky Doubravníka jsme letos přivítali tyto děti, převážně narozené v roce 2017: Adéla Čepičková, Antonín Srba, Sára Šimečková, Eliáš Šimeček, Adéla Sommerová, Kristýna Weisová, Tereza Procházková, Jáchym Smutný, Vratislav Šedý, Ondřej Škyřík, Vojtěch Vorel.

S mateřskou školou se rozloučilo 18 dětí, se základní školou 11 žáků 5. třídy. Návštěvy u jubilantů probíhají vždy po předchozí domluvě tak, že paní starostka s členkou SPOZ přinesou oslavencům malou pozornost a obrázek do pamětní knihy od paní Dobry Krystové. V případě zájmu ze strany občanů je možné zorganizovat i krátký obřad "zlaté svatby" na Koldově vile.

Pravidelně tam pořádáme vítání občánků. Rodiče obdrží pozvánku a v určený den se dostaví s miminkem do obřadní síně v Koldově vile, kde proběhne oficiální část s proslovem a poté krátký kulturní program dětí ze školy a školky. Nově narozené děti s trvalým pobytem v Doubravníku pak dostanou od ÚM jednorázový příspěvek 1000Kč. Další akcí na vile je loučení dětí s mateřskou školou. Jedno odpoledne na konci června se tam v doprovodu celých rodin shromáždí "předškoláci", aby se pochlubili, co všechno dovedou a rozloučili se s mateřskou školkou, protože od září už z nich budou ŠKOLÁCI!!!

A když už ti školáci chodí do školy 5 let, jsou z nich PÁŤÁCI, a ti se zas loučí se základní školou, aby od září pokračovali na druhém stupni ZŠ nebo na víceletém gymnáziu. Jejich loučení probíhá ve školní třídě, kam si také pozvou velkou část příbuzných, zavzpomínají na uplynulých pět let v doubravnické škole, obvykle nás rozesmějí (nebo dojmou) svými historkami a zážitky a po prázdninách vyráží vstříc dalšímu školnímu dobrodružství. Tady se sluší poděkovat VŠEM pedagogickým i provozním zaměstnancům školy i školky za to, že se s láskou a ochotou o děti starají.

Na závěr už jen poděkování paní malířce Dobře Krystové za půvabné obrázky do pamětní knihy a členům SPOZ za spolupráci.


Alena Šikulová