Tradice


Pouštění draků
Tato tradice je u nás spojena především se zábavou. Původ pouštění draků však sahá již do 4. století př. n. l. do Číny, kde draci představovali spojení mezi lidmi a bohy.

V roce 1826 si p. Polock dokonce nechal patentovat kočár tažený draky (rychlost až 40 km/h.) a B. Franklin používal draky k pokusům s elektřinou. Draci byli také využíváni k meteorologickým pozorováním. Existují nejen různé podoby draků, ale také různé využití - mimo rekreační (jak jej známe nejčastěji) se jedná o akrobatické (draci s velkým ocasem, kteří dělají akrobatické kousky) a bojovné (mají jedno vlečné lanko, jehož úkolem je chytit lanko soupeřova draka a stáhnout jej na zem).


Posvícení

Dle legendy zavedl tuto tradici Šalamoun, když světil chrám v Jeruzalémě a každý rok ve stejný den pořádal hostinu pro přátele. Posvícení se slavilo v neděli před či po svátku světce, kterému byl zasvěcen kostel v dané obci. Také tímto svátkem lidé slavili ukončení polních prací. U nás se posvícení slavilo na podzim (v tuto dobu byly švestky na povidla, čerstvá mouka, nový mák a vykrmené husy). Tyto svátky se slavily v každé farnosti v jinou dobu až do vlády císaře Josefa II., který sjednotil oslavy v celé zemi a posvícení připadlo na neděli po svátku svatého Havla.


Dušičky

Památka všech zesnulých připadá na 1.11., kdy pozůstalí vzpomínají na své zemřelé příbuzné a přátele.
Modlitba:
V dušičkový večer rozžehneme svíčky,
modlíme se tiše při nich za dušičky.
Poslední již svíce zvolna dohořívá,
za duše, jich nikdo, nikdo nevzpomíná.


Přástky

Začínaly po svátku sv. Martina a leckdy trvaly po celý advent. Každý večer se scházely dívky s kolovratem a košíčkem lnu v některém stavení, kde si kolovraty rozestavily do kruhu a předly len.


Monika Kvasnicová