19. schůze Školské rady ZŠ Doubravník


Dne 26.11. 2018 se uskutečnila 19. schůze Školské rady. Přítomni byli: Petra Humpolová - zástupce rodičů, Aleš Roučka - zástupce učitelů, Jan Cigáň - zástupce zřizovatele školy.Školská rada 26.11.2018 projednala:

 • Výroční zprávu
 • Ukončení funkce ve Školské radě - zástupce zřizovatele školy
 • Školní řád
 • Zhodnocení uskutečněné akce 100 let republiky 28.9.2018
 • Rozsvícení vánočního stromu
 • Příprava Jarmarku
 • PlesZákladní údaje o škole:Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Kontakttel. 566 566 309
 e-mail: zs.doubravnik@volny.cz

Zřizovatel školy:Městys Doubravník
Doubravník 75
592 61
Kontakttel. 566 566 331
 e-mail: obec.doubravnik@iol.cz

Školská rada:předseda Petra Humpolová
Kontakttel. 737 877 272
 e-mail: petrahumpolova@seznam.cz


Výroční zpráva

Základní škola a mateřská škola funguje jako příspěvková organizace od 1.1. 2003. Je to právní subjekt s těmito součástmi ZŠ, MŠ, družina, školní jídelna.

Radost z učení - radost ze života. Stejný vzdělávací program jako v předešlém roce. Celý rok škola pracovala v souladu s několika projekty například:
Tady jsme doma
CIVIS - venkovní učení
Pro pracovníky školy bylo zajištěno několik školení.
Škola podpořila mezinárodní hnutí Mary's Mels - děti po celý rok shromažďovaly vyřazené školní aktovky, které jsme odvezli do Vídně. Aktovek se podařilo nashromáždit 35.

Něco málo z aktivit školy z minulého školního roku:

 • Na začátku školního roku proběhl TyJáTrFest, kde děti předvedly představení ze Strážnice.
 • Návštěva školy v Dolní Rožince - otužování vztahů v projektu Tady jsme doma.
 • Návštěva modrotiskové dílny v Olešnici - výroba polštářů.
 • Křest zpěvníku Horáckých písní v Třebíči.
 • Zápis dětí do ZŠ 24.4. 2018
 • Zápis dětí do MŠ 25.5. 2018
 • Výlet do Znojma - prohlídka historického centra.
 • Červnová slavnost- Zahradní pohoda - vystoupení žáků základní a mateřské školy Bav mě, jak umíš.
 • Škola v přírodě v Herolticích.


Ukončení funkce ve Školské radě

Činnost ve Školské radě ukončil zástupce ze strany zřizovatele Jan Cigáň, kterému touto cestou za dlouholetou spolupráci velmi děkujeme.


Školní řád

Rodiče byli seznámeni se školním řádem na třídní schůzce.
Děti byly seznámeny se školním řádem na začátku školního roku.
Celý školní rok je možné do školního řádu nahlédnout. Má své místo na polici před ředitelnou v základní škole.


100 let Republiky

Dne 28.09. 2018 se v parku a základní škole uskutečnila oslava ke 100. výročí založení Republiky.
Děti měly připravené vystoupení s názvem Putováni s hastrmanem, zazněla zde spousta písniček v "dóbravnickým" nářečí.
Pokus o rekord /nejdelší ručně tkaný koberec/. Pokus se podařil. Dostali jsme certifikát a byli jsme zapsaní v Knize rekordů.
Byla připravena výstava hraček a předmětů ze staré doby.


Rozsvícení stromu

Dne 30.11.2018 v 17.00 hodin bude na náměstí za doprovodu vánočních písní od dětí základní a mateřské školy rozsvícen vánoční strom.


Jarmark

Dne 1.12. 2018 v 14.00 hodin se v Základní škole uskuteční Jarmark , na kterém budou děti prodávat výrobky, které ve škole vyrobily.
Výtěžek bude vložen do Nadačního fondu a bude využit pro děti v základní a mateřské škole.


Ples

V tomto školním roce se nám školní ples nepodaří, pro velké vytížení, uskutečnit.
Naše škola byla opět oslovena paní Alenou Schauerovou a zúčastní se vystoupení na MFF Strážnice 2019. Dále se zúčastní živého vystoupení v TV NOE jaro 2019.Petra Humpolová