Usnesení č. ZM-3/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  13. prosince 2018


Přítomno: 9, od 18:10 hod 10, od 18:15 hod 11 členů zastupitelstva

Omluveni: Ing. Jedlička, J. Ozdobinski, Ing. Rous, Ing. SedláčekUsnesení č. ZM-3/2018-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Víta Hertla a p. Zdeňka Kundratu.

Výsledek hlasování: pro: 9, proti: 0, zdrželi se: 0Usnesení č. ZM-3/2018-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet Městyse Doubravník na rok 2019 jako schodkový
- příjmy ve výši 13.621 tisíc Kč,
- výdaje ve výši 16.041 tisíc Kč,
- financování - dlouhodobé přijaté půjčky ve výši 3.704 tisíc Kč
a splátky úvěrů a půjček ve výši 1.284 tisíc Kč.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2018-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet sociálního fondu na rok 2019.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2018-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje plán hospodaření hospodářské činnosti na rok 2019

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2018-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje příspěvek z rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2019 ve výši 840.000,- Kč.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-3/2018-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočtové opatření č. 13 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 0

V Doubravníku, 14. prosince 2018................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse