Revitalizace bývalého areálu zemědělského družstva


Vážení spoluobčané,
v závěru loňského roku vznikla projektová studie areálu bývalého zemědělského družstva - "Za kostelem". Předmětem studie bylo zejména v návaznosti na předchozí ideové studie vzešlé z architektonické soutěže Petra Parléře rozpracovat návrh stavby dvou objektů - bytového domu a městysského domu do úrovně předprojektové přípravy.

Návrh bytového domu reaguje na zvyšující se zájem o nájemní bydlení v Doubravníku a nemožnost tento zájem uspokojit. Dalším důvodem je špatný až havarijní stav stávajícího bytového fondu ve vlastnictví městyse a potřeba jeho zásadní rekonstrukce, kterou nelze provádět za plného provozu. Jedná se o malé byty, u nichž vycházíme ze zkušenosti bytového domu - bývalého domova důchodců - s ohledem zejména na seniory. Tedy o byty jedno až dvojpokojové, z nichž některé jsou bezbariérové. V budově se počítá se společenskou místností pro obyvatele domu, se zázemím pro obyvatele a prostory pro správce domu. 

Městysský dům v sobě zahrnuje dvě prostory pro lékařskou ordinaci, případně fyzioterapeuta či podobné využití. Další prostora je určena pro obřadní síň. Obojí využití by se mělo přestěhovat z vily Závojského (Koldovy vily), kde i přes učiněné kroky pro zlepšení, působí stále provizorně a nedostatečně. Ve vile bychom rádi využití přizpůsobili blíže jejímu stylu a vyzdvihli tak umění architektury historizujícího romantismu s prvky secese, kterého je vila v regionu ojedinělým příkladem.

Areál i přes veškerá minulá i současná využití je velice krásným místem. Je vizuálně propojen s historickými hodnotami našeho městyse. Klidná atmosféra v sousedství Svratky navazující na dynamickou přírodu téměř v centru obce. Areál by měl poskytnout i dostatek prostoru pro parkování a územní rezervu pro další stavby vhodné pro toto místo a potřebné pro městys. Po postavení lávky přes potok Rakovec by areálem měla procházet stezka směrem ke kapličce svaté Anny pokračující podél řeky k fotbalovému hřišti. Dlouhodobá vize uvažuje o přemostění řeky Svratky za fotbalovým hřištěm a vytvoření tak procházkového okruhu kolem nádraží zpět do Doubravníka.

  • Podrobnosti studie, kterou vytvořil ateliér architekta Marka Štěpána jsou k dispozici   Z D E  


Barbora Šenkyříková, starostka