Slovo starostky


Milí přátelé, vážení spoluobčané.
Letošní rok je pro nás ve znamení výročí nejen společných pro náš národ, ale i pro samotný Doubravník.

Datum událostí je jistě velkou pomůckou pro naši paměť, abychom věděli, jak to v té naší historii, ať už soukromé nebo obecné přicházelo a odcházelo. Každá událost - myšlenka však vzniká mnohdy o dost dříve, než ji máme zaznamenánu v datech historie. Vyžaduje přípravu a po oficiálním datu události další péči.

Stejně tak, jako si pro zjednodušení přiřazujeme jedno konkrétní datum události, přiřazujeme si i jména aktérů. I těch je ale mnohem více, než dějiny zaznamenávají. Tito lidé vytváří buď událost samotnou anebo tvoří podmínky pro její vznik.

Nechť tedy chvála a blahopřání patří všem, kdo se na vzniku, přípravách a průběhu dobrých událostí podílí. A buďme za to vděčni.

Budiž nám však výstrahou, že nedobré události měly též na začátku myšlenku, vytvoření podmínek pro přípravu a realizaci. Snad více než samotná smutná výročí, měli bychom zvažovat to, co se kolem nich dělo a porovnávat s aktuálním světem - zda nám opět nějaké nedobré nevzniká.

Dovolte mi, abych se nyní věnovala jednomu z letošních dobrých výročí a poblahopřála našim dobrovolným hasičům k jejich sto čtyřicátinám.

Milí hasiči, děkuji Vám za Vaši práci pro nás pro všechny. Za všechny ty zásahy. Jakmile zahouká siréna, Vy nasedáte a vyjíždíte, abychom my mohli spát, anebo třeba v klidu sedět ve stínu lip při hudbě a dobrém pivu. Přeji Vám mnoho energie do další práce. Přeji Vám, aby Vám rostli Vaši nástupci, kteří stejně jako Vy jste převzali od svých předchůdců, i oni převezmou od Vás, chuť pomáhat nezištně lidem v kritických chvílích.


Barbora Šenkyříková, starostka