Volby do Evropského parlamentu 2019


Volby do europarlamentu se stejně jako jiné volby v České republice konají v pátek a v sobotu. Konkrétně se volební místnosti otevírají v pátek 24. května ve 14:00 hodin. První den je volební místnost otevřena obvykle do 22:00. V sobotu 25. května mohou Češi volit od osmé hodiny ráno do dvou hodin odpoledne. 

Volební místnost v městysi Doubravníku je v I. poschodí úřadu městyse. Pro méně mobilní občany je při vstupu pod schody připraven zvonek pro přivolání členů okrskové volební komise. Další možností je požádat o návštěvu členů volební komise přímo u Vás doma s přenosnou volební schránkou. Zažádat můžete předem telefonicky (tel.566 566 331) nebo prostřednictvím např. vašich zastupitelů či jiných osob na úřadě městyse.

V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže konečné výsledky nového složení europarlamentu budou známé nejspíš 26. května večer.

Poslední volby do Evropského parlamentu se uskutečnily v roce 2014. Nejvíce hlasů tehdy získalo hnutí ANO (16,13 %), koalice TOP 09 a STAN (15,95 %) a ČSSD (14,17 %). Vítězné ANO získalo čtyři mandáty stejně jako ČSSD a TOP 09. KSČM a KDU-ČSL mají po třech mandátech, ODS dva a Svobodní jeden.

Do Evropského parlamentu se volí poměrným systémem. V jednotlivých zemích se nicméně volby liší, především tím, jaké množství hlasů je potřeba získat, aby strana dosáhla na mandát. V Česku se volby do europarlamentu podobají sněmovním volbám, tedy strana uspěje tehdy, pokud získá více než pět procent všech hlasů.

V jiných zemích je takzvaná uzavírací klauzule nižší. Mnohde stačí pro úspěch čtyři, tři, ale i 1,8 procent hlasů. Některé země hranici minimálního počtu hlasů nepoužívají.

Voliči vybírají své kandidáty prostřednictvím hlasovacích lístků. Každé politické uskupení má vlastní lístek s registračním číslem a jmény kandidátů. Lístky by měli voliči obdržet do poštovních schránek nejpozději tři dny před začátkem voleb.

Ve volební místnosti voliči nejdříve prokáží komisi svoji totožnost a získají tak obálku, do které za plentou vloží jeden vybraný hlasovací lístek strany, které chtějí dát hlas. Na hlasovacím lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u dvou kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Přidělení křesel v europarlamentu zohledňuje počet obyvatel dané země. V současné době se počet poslanců pohybuje od 6 (Malta, Lucembursko, Kypr a Estonsko) po 96 (Německo). V České republice se volí 21 europoslanců.


Kdo může volit do Evropského parlamentu

Voleb se může zúčastnit každý občan Evropské unie s hlasovacím právem. V Česku může volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky.


Kdo může kandidovat do Evropského parlamentu

Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu, který je na území České republiky nejpozději druhý den voleb po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky, alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let.

Registrované politické strany a hnutí sestavují pro celou Českou republiku jednotnou kandidátku. Kandidátní listinu je nutné podat nejpozději 66 dnů před dnem voleb Ministerstvu vnitra.


Voličský průkaz

Občané volí v místě svého trvalého bydliště. V případě, že v době voleb se budou nacházet jinde, a přesto se budou chtít voleb zúčastnit, mohou využít možnosti nechat si vystavit voličský průkaz. Ten jim tentokrát nicméně NEUMOŽŇUJE volit v zahraničí, jako třeba u prezidentských voleb, ale pouze volit v jiném okrsku na území České republiky. Hlasovací lístky získají voliči využívající voličský průkaz až ve volební místnosti. O vystavení volebního průkazu je nutné požádat obecní úřad v místě trvalého bydliště.


Barbora Šenkyříková, starostka