Dar v rámci sociální podpory 2019


Vážení spoluobčané,
na Úřadě městyse Doubravník je možné si také tento rok zažádat o finanční příspěvek:


 1. na nákup rehabilitační nebo kompenzační pomůcky
  • bezbariérové dovybavení bytu nebo pořízení pomůcky usnadňující samoobsluhu
  • příspěvek na lékařský nebo rehabilitační zákrok, který nehradí zdrav. pojišťovna
  • a jiné rehabilitační a kompenzační pomůcky

  Výši finančního příspěvku navrhne sociální komise a předloží radě městyse k projednání, které proběhne max. do 60-ti dnů od podání žádosti. Po projednání žádosti bude žadatel informován o výsledku jednání. Při kladném vyřízení žádosti bude úřad městyse vyžadovat do 90-ti dnů kopii dokladu o platbě za předmět žádosti, na jehož pořízení byl finanční příspěvek schválen, aby mohla proběhnout kontrola, že finanční příspěvek nebyl zneužit k jiným účelům.


 2. jednorázový na podporu rodin v jednotné výši 2000,- Kč.

  Příspěvek je určen pro:

  • pro rodiny s více jak třemi nezletilými dětmi
  • pro rodiny, kde se o nezletilé dítě nebo děti stará jen jeden z rodičů
  • pro rodiny, kde je jeden z rodičů min. 3 měsíce v pracovní neschopnosti nebo v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadě práce


 3. jednorázový pro občany využívající pravidelně komunálních služeb městyse Doubravník prostřednictvím p. Renaty Válkové v jednotné výši 500,- Kč (nevztahuje se na službu - pedikúra). Je nutné potvrzení p. pečovatelky o využívání služeb.


 • U všech žádostí je nutné, aby žadatel měl trvalé bydliště v městysi Doubravník.
 • Formuláře k žádostem jsou k dispozici na úřadu městyse, případně si je můžete stáhnout přímo z webových stránek a vyplnit doma na počítači nebo vyzvednout u p. pečovatelky.
 • Žádost je možné předat na úřad městyse, p. pečovatelce Renatě Válkové, která ho na úřad dodá nebo zaslat poštou na adresu Úřad městyse Doubravník, Doubravník 33, 592 61 .
 • Jméno žadatele nebude nikde zveřejňováno.

Všechny potřebné formuláře sociální podpory 2019 jsou k dispozici   Z D E  


Za komisi sociální a zdravotní
Anna Truhlářová