Zvyky a obyčeje


Celý rok je protkán zvyky a obyčeji. Některé se dodržují, jiné méně, některé vůbec. Připomeňme si alespoň některé z nich spojené s jarem a létem.

Otvírání studánek

Jedná se o předkřesťanský zvyk vítání jara. Lidé se vypravili do lesa k pramenům, kde dětský průvod vedený královnou (10-12 let) zazpíval a zatančil. "Královnička poklekla na šátek rozprostřený, položila džbánek do stříbrné pěny, pak do všech světových stran vodu vylila, aby byli všichni zravím jisti, nabrala si hrst loňského listí, za sebe je hodila a k oblakům pravila: Zlý moci zaháním, nemoci vyháním." Všechny děti poté vyčistily pramen.

K této tradici se váže i vznik kantáty Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Ten navštívil Tři studně právě v době tohoto obyčeje, kde se slaví dodnes.

V dnešní době je v evidenci Národního registru pamenů a studánek téměř 10 000.Jízda králů

Starobylý rituál byl dříve prováděn na území celých Čech, Moravy i Slezska, dnes jej můžeme spatřit pouze na jihu Moravy. Původ jízdy králů není zcela objasněn. Jedná se o obřadní jízdy mládenců na ozdobených koních.

V průvodu jedou osmnáctiletí muži, kteří jízdou na koni dokazují, že dospěli. V jejich středu jede král se dvěma pobočníky tasícími šavli na ochranu krále. V sobotu před jízdou králů se představuje družina jezdců s děvčaty, kteří dosáhli dospělosti. Veřejnosti je představen nový král. Za krále je každý rok vybrán mladý chlapec z dané vesnice. Je oblečen do dívčího kroje a na znamení mlčenlivosti má v ústech růži.

Nejznámější jízda králů je ve Vlčnově a díky dlouhodobé tradici je od roku 2011 zapsána na seznam UNESCO jako nehmotné dědictví lidstva.Dožínky /obžínky/ dožatá

"Panímámo zlatá, otvírejte vrata, neseme Vám věnec ze samého zlata!"

Slavností ukončení žní začínaly několik dní dopředu. Děvčata pletla věnec z klasů obilí, do něj zaplétala ovoce, cukrovinky, koláče a s tímto doprovázely poslední vůz z pole do dvora. Věnec nesla nejhezčí dívka a ten předala hospodáři. Věnec zůstával v hospodářství do Vánoc či příštích žní. Následovala zábava na účet hospodáře.

Průběh se lišil region od regionu, ale myšlenka zůstávala stejná. Nezapomínejme na své tradice. Pokud byste chtěli být součástí některé z nich, máte možnost je navštívit.


Otvírání studánek:
26. 5. 2018 od 14:00 Tři studně
Jízda králů:
25. 5. - 27. 5. Vlčnov
Dožínky:
29. 7. Strážnice
25. 8. Eden (Bystřice nad Pernštejnem)
25. 8. Olešnice


Monika Kvasnicová

Použité zdroje:
1. Otvírání studánek: čištění pramenů, pěkný lidový zvyk, slavnost i kantáta. Ireceptář.cz [online]. 2018 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: https:// www.ireceptar.cz/zajimavosti/tipy- -na-vylet/otvirani-studanek-cisteni- -pramenu-pekny-lidovy-zvyk-slavnost- i-kantata/
2. Jízda králů Vlčnov. Jízda králů Vlčnov [online]. Vlčnov, 2018 [cit. 2018- 05-07]. Dostupné z: http://www.jizdakralu.cz/
3. Jízda králů. Jižní Morava [online]. Brno, 2018 [cit. 2018-05- 07]. Dostupné z: http://www.jizni-morava.cz/objekt/42316- jizda-kralu
4. Dožínky. České-tradice.cz [online]. 2018 [cit. 2018-05-07]. Dostupné z: https://www.ceske-tradice.cz/tradice/leto/ sklizne-a-oslavy/dozinky