Slovo starostky


Dvě věci - dvě bohatství tvoří naši společnost. Lidé a místo, kde žijeme - naše příroda. Příroda, ve které žijeme je nám výsadou, ale jsme za ni současně odpovědni. Někdy je ta zodpovědnost osobní, někdy rodová a někdy společenská.

Nyní se ukazuje, že přírodu bylo, je a bude třeba více pochopit a spolupracovat s ní. Naslouchejme těm, kteří nám v tom mohou poradit a snažme se přírodě pomoci. Už ne škodit. Nebude-li se dařit jí, nebude se dařit ani nám.

A stejně tak o bohatství v lidech je třeba pečovat. Lidé, kteří tvořili naši historii, tvoří současnost i budoucnost. Od nich v historii přejímáme jejich dílo, s nimi v současnosti spolutvoříme a předáváme těm, kteří budou na něm pokračovat. Je třeba si jich vážit a pomáhat si navzájem.

Jedni z těch, kteří o naše lidi pečují jsou právě učitelé. Proto na tomto místě děkuji právě Hance Špačkové, která se několik desetiletí starala o naše děti a vlastně o mnohé z nás ve věku, ve kterém se zásadně utváří charakter člověka. A tak se velkou měrou podílela na kultuře naší společnosti tady v Doubravníku. Dovedla být přísnou vychovatelkou i třetí babičkou. Přeji ji jménem nás všech zasloužený odpočinek v kruhu svých nejbližších ve zdraví a v pohodě a těším se na to, že se třeba ještě někdy ve školce potkáme, že nám tu ještě bude občas pomáhat.

Děti z naší školy se díky celému pedagogickému sboru v čele s paní ředitelkou učí úctě k lidem, kteří tu žili před námi, k jejich zvykům a tradicím. Oni jsou příkladem, že ctít a stavět na díle našich předků, je jedním z nejlepších způsobů tvorby budoucnosti. A mně nezbývá než jim, a hlavně učitelskému sboru k tomuto poblahopřát a poděkovat.

Další člověk z našeho bohatství se právě dožívá významného výročí 100 let.

Pane Bělíku, blahopřeji Vám k Vašemu stoletému výročí.

Blahopřeji Vám ke všemu, co dobrého jste pro lidi udělal.

Blahopřeji Vám k Vašemu talentu, který není pouhým nadáním, ale i vytrvalou prací na sobě samém.

Blahopřeji Vám ke všem chvílím, které byly těžké, a přece jste se rozhodl v dobrém vytrvat.

Blahopřeji Vám a přeji mnoho radostné mysli, síly a zdraví do dalších let.Barbora Šenkyříková, starostka