1. ustavující schůze Školské rady ZŠ Doubravník ze dne 12.11.2019


Dne 9.9.2019 proběhly v ZŠ Doubravník volby do Školské rady.

Do této rady byli zvoleni:

 • Roučka Aleš - zástupce učitelů
 • Sedláček Petr - zástupce zřizovatele školy
 • Sedláková Kateřina - zástupce rodičůŠkolská rada se poprvé sešla dne 12.11.2019, přítomni byli všichni její členové a projednali tyto body:

 • Ukončení funkce zástupce rodičů ve Školské radě
 • Seznámení nových členů Školské rady s povinnostmi vyplývajícími z jednacího řádu Školské rady
 • Volba předsedy Školské rady
 • Výroční zpráva
 • Školní řád
 • ŠVP
 • hodnocení uskutečněných akcí
 • Plán akcí do konce roku 2019
 • Návrh na sponzorování audiozáznamu pásma "Hastrman" na CDZákladní údaje o škole:Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
592 61 Doubravník 107
Jméno ředitele:Mgr. Eva Hertlová
Kontakttel. 566 566 309
 e-mail: zs.doubravnik@volny.cz

Zřizovatel školy:Městys Doubravník
Doubravník 75
592 61
Kontakttel. 566 566 331
 e-mail: mestys@doubravnik.cz

Školská rada:předseda Sedláková Kateřina
Kontakttel.: 602 569 964
 e-mail: mensikova.katerina@seznam.cz


Ukončení funkce zástupce rodičů ve Školské radě

Činnost ve Školské radě ukončil zástupce rodičů paní Petra Humpolová.


Volba předsedy Školské rady

Jako předseda Školské rady byla zvolena Kateřina Sedláková.


Výroční zpráva 2018/2019

Základní škola a mateřská škola funguje jako příspěvková organizace od 1.1. 2003.
Zřizovatelem je Městys Doubravník.
Je to právní subjekt s těmito součástmi: ZŠ, MŠ, školní družina a školní jídelna.


 • Projednány personální změny.
 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání: Radost z učení - radost ze života.
 • Celkem navštěvovalo ZŠ 48 žáků.
 • Zhodnocení aktivní účasti v projektu "Tady jsme doma" ve Strážnici.
 • Projekt z ESF s názvem "Šablony ZŠ a MŠ Doubravník II"
 • Pokračování v podpoře mezinárodního hnutí Mary's Meels.
 • Účast pedagogů na vzdělávacích akcích MAP II - Tišnovsko.
 • Nadační fond.


Školní řád

 • Rodiče byli seznámeni se školním řádem na třídní schůzce.
 • Děti byly seznámeny se školním řádem na začátku školního roku, tj. 2.9.2019.
 • Celý školní rok je možné do školního řádu nahlédnout. Je umístěn na polici před ředitelnou v základní škole.


ŠVP

Také tento dokument je k dispozici k nahlédnutí a je umístěn opět na polici před ředitelnou ZŠ.
Aktualizace jsou v souladu s projekty.

 • Název: "Radost z učení - radost ze života".
 • Využívají se zde prvky programu "Začít spolu", "Respektovat a být respektován"
 • Pokračuje se v metodě čtení Sfumato.
 • Venkovní učení - projekt "Mistři".


Zhodnocení uskutečněných akcí

 • Vystoupení k oslavám 100 let republiky
 • Vytvoření českého rekordu - nejdelší ručně tkaný patchwork koberec
 • Výstava "Staré dobré věci"
 • Vítání adventu
 • Vánoční besídka
 • 140 let hasičů v Doubravníku - divadelní představení "Putování s hastrmanem"
 • MFF Strážnice
 • Vystoupení v TV Noe
 • Vystoupení na oslavě 100. narozenin pana Bělíka a zapojení se do soutěže "Řeka Svratka"


Plán akcí do konce roku 2019


Rozsvěcení vánočního stromu
Dne 29.11.2019 v 17.00 hodin bude na náměstí rozsvícen vánoční strom. Vystoupí děti ze ZŠ a MŠ. Projednán byl návrh na znovuobnovení podávání teplých nápojů.

Příprava vánočního jarmarku - vítání adventu
Dne 30.11.2019 ve 14.00 hodin se v ZŠ uskuteční "Vánoční jarmark", kde budou děti prodávat své výrobky a výtěžek bude vložen do Nadačního fondu. Dále zde budou vánoční dílničky.

Rozdávání dárečků pro seniory

Vánoční besídka


Návrh na sponzorování audiozáznamu na CD

Díky projektu "Tady jsme doma" byl vytvořen audiozáznam z pásma "Hastrman" na CD. Byl podán návrh na sponzorování této nahrávky zřizovatelem.V Doubravníku dne 13.11.2019Kateřina Sedláková