Cyklus besed pořádaných knihovnou Doubravník


Knihovna Doubravník začala v říjnu roku 2018 s pořádáním besed pro občany. Chtěli jsme zvýšit pestrost akcí v naši obci. Rozhodli jsme se pro začátek pro tři okruhy témat. Jeden se týká historie našeho kraje a další zajímavých lokalit ve světě a tématu, který v současné době se stává prioritním, a to stavu životního prostředí. Pokusíme se získat i besedy, které budou o něčem jiném, co by mohlo naše občany zajímat.

Naše obec je historicky pevně spojena s Pernštejnským panstvím. Většina z nás zná z rodů, kterým panství patřilo, jen Pernštejny, jako zakladatele a Mittrowské, kteří mu vládli jako poslední a které si někteří dokonce pamatují. O Pernštejnech je toho známo dost a některé přednášky u nás už proběhly. Proto bylo rozhodnuto, seznámit naši veřejnost i s ostatními rody, které byly majiteli panství. Okruh historických přednášek jsme nazvali Pernštejnské panství po Pernštejnech.

První přednáška proběhla 19. října 2018 a František Bednář nás seznámil s obdobím od prodeje panství Pernštejny až do vymření Lichtenštejn-Kastelkornů. Besedy se zúčastnilo 25 návštěvníků a došlo i na rozsáhlou diskuzi. To nás přesvědčilo o tom, že jdeme správnou cestou a o besedy bude zájem.

Další beseda se uskutečnila 24. listopadu 2018. Ta byla z druhého okruhu a týkala se Jihovýchodní Asie. V ní nás seznámil Radek Bednář, student ČVÚT Praha, s životem v Indonésii a cestou po Vietnamu. Strávil dva semestry na universitě v Bandungu na Jávě a ve volném čase cestoval po Jihovýchodní Asii. Besedy se zúčastnilo 36 návštěvníků a byla to zatím nejvyšší návštěva.Část účastníků druhé přednášky.

V prosinci jsme si dali pauzu a pokračovali po Novém roce.

V lednu 2019 se beseda věnovala Pernštejnskému panství v 18. století pod vládou Stockhammerů a Schröfflů. S historií jejich panování nás seznámili František Bednář a Jiří Šmíd.

V únoru jsme se na besedě opět vydali na cesty do světa. Jaroslav Záhora nám vyprávěl o svých cestách do Mexika. Dostal se tam v rámci přednášek na tamních universitách a hlavně za svým koníčkem - kaktusy.

Březnová beseda se opět věnovala Pernštejnskému panství. Jiří Šmíd se zabýval rodem Mittrowských v 19. století. Byli to poslední majitelé panství a jejich činnost má vliv na náš kraj i do této doby.

V dubnu byla první beseda, týkající se současného největšího problému této doby a to ekologie. Jaroslav Záhora nás seznámil se špatným stavem naší půdy. Proč k tomu došlo a jaké jsou cesty k nápravě.

Pak jsme si dali pauzu, neboť nás čekali práce na zahrádkách a dovolenkové kratochvíle. K besedám jsme se vrátili až na podzim.

V říjnu dokončil Jiří Šmíd besedy o historii Pernštejnského panství. Seznámil nás s koncem vlády Mittrowských ve 20. století a jejich osudem po skončení druhé světové války až do současnosti. Tím byl vyčerpán jeden okruh našich přednášek, pokud nenajdeme nějaké další téma.

Listopadová beseda byla opět věnována ekologii a to velmi důležitému tématu - jak udržet vodu v krajině. Pod názvem "Krajina, po které stéká voda" ji přednesl Jaroslav Záhora. Jeho přednášky jsou velmi fundované, jedná se o celostátně uznávaného odborníka. Snad nás povedou k tomu, že se z nich poučíme a v rámci svých možností i něco pro naši krajinu vykonáme.Lektor Jaroslav Záhora při přednášce.

Tím cyklus přednášek v tomto roce skončil. Potěšil nás zájem občanů o tyto besedy. Průměrná návštěva byla okolo 30 osob a i diskuze byla na dobré úrovni. Pokračovat budeme opět po Novém roce.

Plánované přednášky na první polovinu roku 2020.

  • 10. ledna - PhDr. Pavel Tomášek CSc.: Život a dílo Jimramovského rodáka a autora Broučků Jana Karafiáta.
  • 24. ledna - PhDr. Eva Škrabalová, zástupce kastelána hradu Pernštejn: Historie a obnova okrasné vrchnostenské zahrady na Pernštejně.
  • Únor - Ing. Jaroslav Sterzel: Mýty a otazníky počátků Pernštenjského panství. Termín bude upřesněn.
  • Březen - Ing. Vilém Jurek: Kroky pro ozdravení krajiny. Termín bude rovněž upřesněn.Ing. Jaroslav Sterzel