Informace k ochraně zdraví a k provozu školy do konce školního roku 2019/2020


Oznamujeme, že Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, bude v provozu od 25.5.2020 za těchto zpřísněných hygienických pravidel:


mateřská škola

 • při cestě do školky a ze školky budou děti i jejich doprovod nosit roušky a dodržovat povinné rozestupy
 • před školou se nebudou tvořit skupiny dětí ani dospělých
 • při pobytu ve školce děti nemusí nosit roušky
 • děti si za hlavním vchodem do MŠ vyzvedne pracovnice školky a tamtéž je při vyzvedávání předá
 • prostory a povrchy se budou denně dezinfikovat
 • v umývárnách budou k dispozici papírové jednorázové ručníky a tekuté mýdlo, budeme dbát na důsledné umývání rukou před jídlem, po jídle, po WC, po vycházce
 • při pobytech venku děti v případě potřeby použijí dezinfekční gel
 • školní jídelna bude pro MŠ v provozu bez omezení, bude vydávat přesnídávky, obědy, odpolední svačiny a zajišťovat pitný režim
 • rodiče přihlásí dítě nejpozději do 18.5.2020
 • v den, kdy přijde dítě do školky, odevzdají rodiče vyplněné čestné prohlášení, které je ke stažení na webových stránkách nebo je k vyzvednutí ve školce
 • délka provozu v MŠ bude určena podle počtu přihlášených dětízákladní škola

 • při cestě do školy a ze školy budou žáci i jejich doprovod nosit roušky a dodržovat povinné rozestupy
 • před školou se nebudou tvořit skupiny dětí ani dospělých
 • do budovy budou vstupovat pouze žáci, nikoli doprovod
 • po příchodu do budovy se žáci přezují v šatně, odejdou do umyvárny, kde si umyjí ruce mýdlem a vodu a poté se přesunou do určené místnosti. Zde si odloží roušku, kterou použili při cestě do školy, do přineseného uzavíratelného sáčku se svým jménem
 • ve třídách není nutné nosit roušky, ve společných prostorách však ano, proto si každý žák přinese ještě jeden uzavíratelný podepsaný sáček s náhradní rouškou
 • vytvoříme stabilní vzdělávací skupiny maximálně po 15 žácích, zajistíme rozložení lavic tak, aby od sebe byly dostatečně vzdáleny
 • přestávky budeme trávit venku, pokud to dovolí počasí, budeme mít i venkovní učení
 • zajistíme pravidelné větrání všech prostor budovy školy
 • na WC i ve třídách budou k dispozici mýdla, jednorázové ručníky i dezinfekce
 • kliky, vypínače a další exponovaná místa se budou dezinfikovat několikrát denně, třídy a společné prostory po odchodu žáků
 • školní jídelna bude v provozu, žáci budou obědvat vždy se svojí vzdělávací skupinou
 • rodiče přihlásí žáka ke vzdělávání do 15.5.2020
 • při příchodu do školy dne 25.5.2020 přinese žák čestné prohlášení vyplněné od rodičů, které bylo zasláno na e-mail všem rodičům nebo je ke stažení na webu
 • přihlásit žáka k docházce po 25.5.2020 není možnéškolní družina

 • provoz školní družiny bude záviset na počtu přihlášených žáků do školy, provoz bude omezen do 14:30
 • žáci zůstanou v družině se svojí vzdělávací skupinou
 • pro družiny platí stejná hygienická pravidla jako ve školeškolní jídelna

 • pro MŠ zajistí školní jídelna celodenní stravování
 • obědy pro ZŠ budou vydávat pracovnice školní jídelny včetně příborů, žáci si nebudou sami jídlo nabírat
 • do jídelny přijdou žáci vždy se svojí vzdělávací skupinou
 • po příchodu si umyjí ruce mýdlem nebo použijí dezinfekci
 • žáci budou rozesazeni ke stolům tak, aby byla dodržena požadovaná bezpečná vzdálenost
 • po cestě do jídelny i z jídelny i v jídelně samotné budou žáci nosit roušku, odloží si ji pouze na nezbytně nutnou dobu konzumace jídla do přineseného sáčku
 • po každé skupině bude jídelna dezinfikovánaZUŠ - klavír, kytara

 • pro žáky ZUŠ, kteří přicházejí na výuku, platí stejná hygienická opatření jako pro základní školu
 • po příchodu si žáci nebudou odkládat svoje věci do šatny, ale oblečení si vezmou s sebou do třídy a boty nechají dole pod schody na určeném místě
 • po příchodu si žák umyje ruce ve třídě
 • po každé výukové lekci bude provedena dezinfekcečestné prohlášení

 • Formulář čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění stahujte   Z D E  

V Doubravníku 5.5.2020

Eva Hertlová, ředitelka školy