Stalo se před léty


Před 100 lety 5. prosince 1920 byly prodány první pozemky pro výstavbu domů na Zahrádkách, kde se dosud pěstovala hlavatice bílé řepy. Této části Doubravníku se později začalo říkat Luhačovice.


Před 90 lety

Dne 4. května 1930 byl položen základní kámen ke stavbě sokolovny v Doubravníku. Slavnost otevření sokolovny se konala dne 27. července 1930. Stavba si vyžádala náklady 180.000,- Kč.


Před 60 lety

V roce 1960 probíhala přístavba jeviště na sokolovně. V tomto roce byl také zahájen provoz kravína na farní zahradě. Od 5. listopadu zde bylo ustájeno 60 dojnic. V roce 1960 byla provedena reorganizace veřejné správy, kdy byl zrušen okres Tišnov a Doubravník připadl pod okres Žďár nad Sázavou. Byl z toho poprask, neboť ve Žďáru z místních byl málokdo. Prý se tenkrát místo pozdravu "Na zdar" zdravilo "Na Žďár". Zpět jsme se dostali v roce 2005, i když Tišnov již není městem okresním, ale městem s rozšířenou působností.


Před 50 lety

V roce 1970 bylo započato s výstavbou koupaliště. To bylo slavnostně otevřeno 11. července 1971.


Před 40 lety

V roce 1980 byla zahájena výstavba obchodního střediska. Do provozu bylo uvedeno 10. června 1983.


Před 20 lety

V roce 2000 byla v plném proudu příprava plynofikace. 28. října byla svolána na sokolovnu veřejná schůze, kde byli občané seznámeni s přípravami a informováni o tom, že aby Ministerstvo životního prostředí poskytlo dotaci v plné výši, je třeba, aby se připojilo minimálně 180 domácností. Na podzim roku 2001 jako první začala topit plynem základní škola.


Před 10 lety

14. ledna 2010 byl zahájen provoz místní knihovny v nově zrekonstruovaných prostorách po mateřské škole v Koldově vile. Od září nastoupil místo stávající knihovnice paní Sylvy Krézkové ing. Jaroslav Sterzel. 26. srpna 2010 byl instalován na náměstí nový přístřešek s lavičkami na autobusové zastávce.


Z doubravnických kronik vypsal Lubomír Čech