Informace k ochraně zdraví a k provozu školy


Informace k ochraně zdraví a k provozu školy od září 2020 na školní rok 2020/21 platné od 1.9.2020, na semaforu bez rizika (bílá barva)

mateřská škola

 • pro cestu ani pobyt v MŠ není pro děti stanovena povinnost nosit roušky
 • rodiče mohou doprovodit dítě do šatny s rouškou a pomoci mu s převlékáním
 • prostory a povrchy se budou denně dezinfikovat
 • v umývárnách budou k dispozici papírové jednorázové ručníky a tekuté mýdlo, budeme dbát na důsledné umývání rukou před jídlem, po jídle, po WC, po vycházce. Látkové ručníky se budou i nadále používat za platných hygienických pravidel
 • při pobytech venku děti v případě potřeby použijí dezinfekční gel
 • školní jídelna bude pro MŠ v provozu bez omezení, bude vydávat přesnídávky, obědy, odpolední svačiny a zajišťovat pitný režim
 • při nástupu dítěte do MŠ není nutné vyplněné čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte
 • vedení MŠ má právo si vyžádat lékařské potvrzení v případě alergie
 • do školky bude přijato pouze dítě zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění
 • v případě příznaků nemoci, budou rodiče ihned informováni, aby si dítě odvedli

Veškerá doporučení a opatření budeme přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci podle barvy semaforu.

Naléhavě žádáme rodiče doubravnických dětí, aby nepřiváželi děti před školku auty. Dojíždějící rodiče žádáme, aby nezastavovali před školkou na hlavní silnici, kde již došlo k několika nehodám nabourání stojícího vozidla. Jen šťastnou náhodou nikdo nešel po chodníku. Parkovat lze na náměstí v jednosměrce nebo na novém parkovišti, odkud se dá brankou dojít do školky. Buďte, prosím, ohleduplní, jde o bezpečí Vašich dětí.základní škola

 • žáci budou mít u sebe v sáčku roušku pro případ potřeby
 • do budovy budou vstupovat pouze žáci, nikoli doprovod
 • po příchodu do budovy se žáci přezují v šatně, odejdou do třídy, kde si umyjí ruce mýdlem a vodu
 • přestávky budeme trávit venku, pokud to dovolí počasí
 • zajistíme pravidelné větrání všech prostor budovy školy
 • na WC i ve třídách budou k dispozici mýdla, jednorázové ručníky i dezinfekce
 • kliky, vypínače a další exponovaná místa se budou dezinfikovat několikrát denně, třídy a společné prostory po odchodu žáků
 • školní jídelna bude v provozu, žáci budou obědvat vždy se svojí třídou, rozpis časů je k dispozici u třídních učitelů
 • při nástupu do školy nemusí žáci přinést čestné prohlášení o zdravotním stavu
 • vedení ZŠ má právo si vyžádat lékařské potvrzení v případě chronického kašle apod.
 • do školy budou chodit děti zdravé, bez příznaků infekčního onemocnění. Projeví-li se během pobytu ve škole příznaky choroby, bezprostředně budeme informovat rodiče, kteří si dítě co nejrychleji vyzvednou.školní družina

 • provoz školní družiny bude ve dvou třídách v 1. patře a ve školní družině v přízemí
 • rodiče si budou děti vyzvedávat u prosklených dveří, kde zazvoní a vyčkají, dokud dítě nepřijde
 • v družině platí stejná hygienická pravidla jako ve školeškolní jídelna

 • pro MŠ zajistí školní jídelna celodenní stravování
 • obědy pro ZŠ budou vydávat pracovnice školní jídelny včetně příborů, žáci si nebudou sami jídlo nabírat
 • do jídelny přijdou žáci vždy se svojí třídou, rozpis časů na oběd oznámí třídní učitelé
 • po příchodu si umyjí ruce mýdlem nebo použijí dezinfekci
 • žáci budou rozesazeni ke stolům tak, aby byla dodržena bezpečná vzdálenost
 • po každé skupině bude jídelna dezinfikovánaZUŠ - klavír, kytara

 • pro žáky ZUŠ, kteří přicházejí na výuku, platí stejná hygienická opatření jako pro základní školu
 • po příchodu si žáci nebudou odkládat svoje věci do šatny, ale oblečení si vezmou s sebou do třídy a boty nechají dole pod schody na určeném místě
 • po příchodu si žák umyje ruce ve třídě
 • po každé výukové lekci bude provedena dezinfekceVeškerá doporučení a opatření budeme přizpůsobovat aktuální epidemiologické situaci podle barvy semaforu.

V přízemí budovy ZŠ dobíhají stavební úpravy, je třeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla bezpečného pohybu.

Naléhavě žádáme rodiče doubravnických dětí, aby nepřiváželi děti před školu auty. Rodiče dojíždějících dětí žádáme, aby nezastavovali u přechodu do školy, kde je zákaz zastavení. Dítě, které přechází po přechodu ke škole, nevidí přes zastavená auta. Před školou bude díky velkému počtu dojíždějících žáků značný provoz. Parkovat lze na náměstí v jednosměrce nebo na novém parkovišti vedle školkové zahrady. Buďte, prosím, ohledupní, jde o bezpečí Vašich dětí.V Doubravníku 31.8.2020

Eva Hertlová, ředitelka školy