Splněný sen


Již od mládí jsem se zajímal o přírodu. Je pravdou, že to byli především motýli, ale také minerály, jejichž krásu jsem obdivoval. A pak, když jsem začal v okolí Doubravníku fotografovat přírodu, zaujaly mě i jiné objekty.

Každý, kdo přírodu fotografuje, má sen, co by rád vyfotografoval. Jedním z mých byl náš největší a pro mě i nejatraktivnější brouk, roháč obecný. Živého v přírodě se mi ho až do letoška spatřit nepodařilo.

Roháč obecný (Lucanus servus) je náš největší brouk. Projevuje se u něj pohlavní dimorfismus, který spočívá v tom, že samci mají větší kusadla a jsou i celkově větší než samice. Největší exempláři samců dosahují velikosti až 90 mm. Dříve obýval celé území státu, dnes je jeho výskyt omezen jen do několika oblastí. Nejhojněji se vyskytuje na jihu Moravy, obývá staré dubové lesy, vzácně ojedinělé stromy. Larvy žijí v trouchu pařezů. Je uveden v příloze zákona o ochraně přírody ČR číslo III jako druh ohrožený kategorie C3, mezinárodně VU.Roháč obecný

Vzhledem k tomu, že v okolí Doubravníka se hojně vyskytují porosty dubů, dalo se předpokládat, že se zde brouk vyskytuje. Přesto jsem ho zde až do letošního roku nespatřil a ani nikdo z mých přátel.

V loňském roce jsem začal v noci za pomocí světla fotografovat motýly a podařilo se mi tak nafotit mnoho překrásných nočních motýlů. Když jsem letos 6. července vypnul světlo a balil plátno, byl jsem v šoku. Na zemi ležel překrásný exemplář samce roháče obecného. Vůbec jsem o jeho příletu nevěděl, ač jsem plátno celou dobu sledoval. Jeho velikost byla asi 70 mm a byl i pěkně těžký. Několikrát jsem jej vyfotil a přenesl na zahradě pod stromy. Byl jsem na svůj úlovek patřičně hrdý, neboť se mi splnil jeden ze snů, které mám, co se fotografování přírody týče. Ke splnění mých snů mi ještě zbývá v okolí Doubravníka nafotit z motýlů martináče hrušňového, z rostlin koniklec velkokvětý a z ptáků dudka chocholatého. Dudka jsem za Bozinkou viděl i fotil, ale ze vzdálenosti asi 50 m byla fotka nekvalitní.

Snad se mi i tyto sny splní, protože příroda okolí Doubravníka mne neustále něčím překvapuje.


Ing. Jaroslav Sterzel