Usnesení č. ZM-18/2020 ze zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne  17. prosince 2020


Přítomno: 13 členů zastupitelstva

Omluveni: dle prezenční listinyUsnesení č. ZM-18/2020-1:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje program zasedání.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Jaroslava Záhoru, CSc. a Ing. Miroslava Jedličku.

Výsledek hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 1Usnesení č. ZM-18/2020-2:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet městyse Doubravník na rok 2021 jako schodkový:

  • příjmy ve výši 15.029,6 tis. Kč,
  • výdaje ve výši 16.449,8 tis. Kč,
  • financování - zapojení zůstatků na běžných účtech ve výši 2.704,2 tis. Kč,
  • financování - splátky úvěru ve výši 1.284 tis. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-18/2020-3:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje příspěvek z rozpočtu příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov v rámci schváleného rozpočtu na rok 2021 ve výši 1 mil. Kč.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-18/2020-4:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje rozpočet Sociálního fondu městyse Doubravník na rok 2021 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-18/2020-5:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje plán Hospodářské činnosti městyse Doubravník na rok 2021 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-18/2020-6:

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Doubravník na období 2021 - 2023 dle přílohy zápisu.

Výsledek hlasování: pro: 13, proti: 0, zdržel se: 0Usnesení č. ZM-18/2020-7:

Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí návrh termínů zasedání zastupitelstva a schůzí rady na rok 2021.V Doubravníku, 21. prosince 2020

................................................
Ing. Jiří Rous
místostarosta
 ................................................
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse