Dar na obnovu mramorového kostela v Doubravníku


Kostel Povýšení svatého Kříže v Doubravníku v následujících třech letech projde ucelenou záchrannou obnovou, při níž bude rekonstruována střecha věže a opraven krov lodi, hrobky a sanktusníku.

Vnější plášť je tvořen převážně původními renesančními omítkami a ve velkém rozsahu mramorovými prvky - to vše bude restaurováno. Uvnitř kostela bude obnovena elektroinstalace a osvětlení, budou restaurovány umělé mramory oltářů, lavice a historické zvony. Bude též rozebráno a obnoveno točité schodiště ve věži, jemuž hrozí rozlomení a zřícení, protože čepy středu i dřevěné stupně jsou vysunuty. Vně i uvnitř zdiva bude vytvořen odvětrávací kanál. Samostatným tématem projektu bude obnova hrobky Mitrovských včetně restaurování 19 litinových sarkofágů.

Celkové náklady by měly dosáhnout 61 mil. Kč. Z dotace Evropské unie bude hrazeno necelých 57 mil. Kč, zbylých téměř 5 mil. Kč je třeba dofinancovat z farních prostředků. 


Chcete-li podpořit obnovu krásné mramorové duchovní architektury, kterou tu pro nás zanechali páni z Pernštejna, přispějte prosím na bankovní účet farnosti č. 1621329399/0800 a jako variabilní symbol uveďte 1535.

nebo pomocí QR kódů:


100 Kč200 Kč500 Kč1000 KčKontaktovat nás můžete na telefonu 566 566 297 nebo 731 235 060, sepíšeme s Vámi darovací smlouvu nebo vystavíme potvrzení o daru, případně poskytneme podrobné informace o projektu.

Již nyní musíme poděkovat všem dárcům za podporu projektu.


Za Římskokatolickou farnost Doubravník
Barbora Šenkyříková

http://www.farnostdoubravnik.cz/