Ukončení činnosti dodavatelů energií - finanční pomoc


poslední aktualizace 21.01.2022

Vážení občané,
možná jste se i vy osobně nebo prostřednictvím někoho z vašich blízkých setkali s pádem dodavatele energií a s tím souvisejícím extrémním nárůstem cen i záloh u dodavatelů poslední instance (DPI) a poté i u nových dodavatelů.

Původní částky zhruba ve výši 3 - 4 tisíce korun nejsou v řadě případů dostačující a nově se šplhají k násobkům původní platby. Rodiny, senioři, vdovy, vdovci, samoživitelé a řada dalších lidí se právem obává, jak současnou situaci v kombinaci s dalším zdražováním zvládne.

Nechceme plošně snižovat DPH ani dávat peníze těm, kteří to nepotřebují. Současně s tím ale nesmíme dovolit, aby ti nejzranitelnější, především pak děti nebo senioři, trpěli zimou nebo hlady, případně kvůli cenám padali do exekucí. Chceme důsledně bojovat za zachování lidské důstojnosti vás všech.

Proto jsme rozšířili možnosti čerpání příspěvku na bydlení, který jsme letos navíc i zvýšili. Ve čtvrtek 20. 1. 2022 tuto úpravu posvětil jednomyslně i Senát Parlamentu ČR. Zjednodušeně je možné říct, že kdo dává na platbu za bydlení, včetně plateb za energie, víc než třetinu svých příjmů (třeba důchodu), může zažádat a pobírat příspěvek na bydlení.


Například:

  • Senior s důchodem ve výši 14 000 Kč, který bydlí ve vlastním bytě v Praze a má náklady na bydlení ve výši 6 000 Kč, může mít nárok na příspěvek na bydlení 1 100 Kč měsíčně.
  • Nebo senior s důchodem 20 000 Kč, který platí za nájemní bydlení ve městě celkem 11 500 Kč, může mít nárok na příspěvek na bydlení ve výši 929 Kč měsíčně.


Výpočet přesné částky této dávky je mnohem složitější, proto bych vám chtěl doporučit, abyste si vyzkoušeli novou kalkulačku a spočítali si, zda a na jakou výši příspěvku máte nárok. Najdete ji na:

www.energetickyprispevek.cz


Online kalkulačku budu v pátek 21. ledna představovat na tiskové konferenci, vás jsem o ní však chtěl informovat, ať si ji můžete v klidu vyzkoušet.

Všichni, kdo mají nárok na příspěvek na bydlení, o něj mohou rovnou online požádat, nebo mohou navštívit pobočku Úřadu práce ČR, kde jim rádi poradí. Můžete také využít bezplatné telefonické linky: 800 779 900.

Prosím, neváhejte a využijte této možnosti, stát je tu pro vás a obrátit se o pomoc na státní instituce není ostuda. Informujte případně i své sousedy, známé, rodinu, ať se o této možnosti dozví co nejvíce lidí. Předem děkuji.


S úctou


Marian Jurečka,
ministr práce a sociálních věcí ČRPraktický návod pro občany s trvalým pobytem na Tišnovsku,kteří spadají do působnosti Úřadu práce Tišnov a Odboru sociálních věcí MěÚ Tišnov, kteří se ocitli v obtížné finanční situaci v důsledku neočekávaného ukončení dodávek elektřiny a plynu, ze strany některých dodavatelů a přechodem na tzv. dodavatele poslední instance (DPI).


Doporučený postup najdete zde:

https://www.tisnov.cz/financni-pomoc-obcanum-v-souvislosti-s-nahlym-ukoncenim-dodavek-energii


Tento materiál byl vypracován Úřadem práce Tišnov a Odborem sociálních věcí MěÚ Tišnov dle informací dostupných k datu 19.11.2021, a to poté, co byly ze strany Úřadu práce ČR stanoveny podmínky poskytování finanční pomoci.Město TišnovEnergetický regulační úřad:

Informace pro zákazníky dodavatelů, kteří ukončili nebo ukončují činnost:

https://www.eru.cz/cs/-/informace-pro-zakazniky-dodavatelu-kteri-ukoncili-nebo-ukoncuji-cinnost