all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 19.09. 2019 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
03/09/19 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
31/08/19 Fotogalerie
- Bekyně velkohlavá
29/08/19 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...

Krátké zprávy:
17/09/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 23.…
10/09/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 16.…
09/09/19 MUDr. Minářová
- Změna ordinační doby
Celý přehled   [9]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2019

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Podzimní zájezd pr...
- Putování pohádkový...
- Sháním pračku - na...
- Český pohár a MS ...
- Dýňová slavnost v ...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   Z D E

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Klášter v Doubravníku [7]

04.06.2005

O existenci kláštera v Doubravníku vypovídají nejen dochované historické listiny, ale cenné poznatky přinesl i opakovaný archeologický průzkum.

V roce 1958 bylo rozhodnuto o stavbě kravína v prostoru farní zahrady - pouze 75 m od kostela sv. Kříže, což dalo podnět k záchranné akci, kterou iniciovala tehdejší brněnská pobočka Archeologického ústavu ČSAV.

Výzkumné práce vedl dr. Boris Novotný, v jehož pozůstalosti se ale nepodařilo nalézt podrobnější dokumentaci. K dispozici dnes máme jen několik málo fotografických snímků z nálezové situace na staveništi. Ty spolu s velmi stručnou informační zprávou o výzkumu podávají pouze povrchní představu o zjištěných skutečnostech.

Ze všech tehdejších nálezů jsou dnes přístupny jenom některé artefakty a to v Podhoráckém muzeu v Předklášteří a v Městském muzeu v Bystřici nad Pernštejnem. Stručně řečeno - výzkum v podstatě jen zdokumentoval již narychlo vyhloubené základy kravína, které nečekaně odkryly starší obvodové zdivo.

situační mapka prováděných prací prostor záchranného výzkumu dr. B. Novotného z roku 1958
 plocha záchranného výzkumu v roce 1992
 plošně prokopaná část parcely domu č.p.36 v roce 1992
- -hypotetický obvod areálu původního kláštera sv.Kříže,
v jehož středu se nachází dnešní kostel

Na ploše 175m2 byl patrný půdorys budovy o rozměrech 45 x 7 m ve směru severovýchod - jihozápad, navazující na stávající hospodářské příslušenství fary vybudované někdy v 18. století. Okraje této zástavby (asi 0,8 - 1m silné zdivo) pokračovaly jak pod stojící farní stodolu, tak zvýšený terén zahrady. Šest vnitřních příček dělilo stavení na sedm různě velkých prostor, v jedné z nich se nacházelo otopné zařízení - zřejmě pec.

Sonda provedená u východního konce zachytila hrnčinu z 13. století (část zásobnice na obilí), ostatní keramické zbytky už ale patří do časného novověku.

Vzhledem k umístění objektu a jeho dataci do 16. století můžeme usuzovat, že se jednalo o hospodářské stavení sloužící pro potřeby zdejší fary - tehdy sídla poměrně bohatého děkanátu, hostícího větší počet kněží.

Komplexnější poznatky o nejbližším zázemí kláštera přinesl až výzkum v roce 1992 prováděný v souvislosti s přeložkou hlavní silnice vedoucí přes doubravnické náměstí.

Samotnému výzkumu předcházela geofyzikální prospekce celého zkoumaného území o rozloze asi 30 arů. Standardními postupy zde byly na parcele bývalého domu čp.36 rozlišeny jednotlivé fáze osídlení od 12. století až po současnost.

Bylo překvapivě zjištěno, že prostor zástavby nynějšího kostela byl od okolního terénu daleko výrazněji oddělen než dnes. Na severu tvořil plochou ostrožnu ukončenou okrajovou hranou asi ve výšce 311,3 m.m.m. od které terén příkře spadal do údolní nivy řeky Svratky. Na jižní straně se nacházel terénní zlom, který byl postupem času vyrovnán náplavami potoka Rakovce a později zavážkou. Rozdíl činí zhruba 1,5 metru.

Pracovníci a.s. Geofyzika provedli v roce 1992 měření metodou DEMP (dipólové elektromagnetické profilování) v hloubkových úrovních 1,5 - 4,5 m jehož úkolem bylo indikovat případná základová zdiva staršího objektu na němž je nynější kostel vystavěn. A skutečně, pod kostelem byly v hloubce několika metrů objeveny základy staršího klášterního chrámu.


Korelační schéma výsledků geofyzikálních prací
na němž je vidět interpretovaná poloha staršího kostela

Předpokládaná loď měla rozměr asi 22 x 13 m, na severovýchodě se k ní připojovalo o něco užší, zhruba čtvercové presbyterium, na jihozápadě pak o něco užší hranolová věž nebo vstupní předsíň.

Další stopy starší zástavby je možné zaznamenat severně a severovýchodně od sakristie nebo presbytáře kostela, v místech předpokládaných budov klášterní klausury. Velkou část tohoto prostoru ale překrývá současná hrobka rodu Mitrovských vybudovaná roku 1867.

Samotnou kapitolu archeologického průzkumu kláštera sv. Kříže v Doubravníku pak představují četné zlomky kamenných architektonických detailů, druhotně použité ve zdivech celé řady okolních budov. Např. čp. 30, 33, 35, 37 a dalších.


zdroj: Jiří Doležel - Klášter v Doubravníku ve světle dosavadních výzkumů


závěr:
- Pernštejnská hrobka v rodové klášterní fundaci v DoubravníkuCelý článek | přečteno 5.322 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2019