all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.05. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
26/05/23 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5
21/05/23 Fotogalerie
- Chroust obecný
15/05/23 Úřad městyse
- Závěrečný účet městyse

Krátké zprávy:
26/05/23 Vojtěch Dinga
- Pozvánka na koncert
25/05/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 29.05…
24/05/23 M. Kvasnicová
- Zvířátkový les
Celý přehled   [12]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  01/2022

Zpravodaj Senioři v krajích
Zpravodaj Senioři v krajích
říjen/2021   *.pdf

Zpravodaj Oblastní charity
Zpravodaj Oblastní charity Tišnov
05/2020 ve formátu *.pdf

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Letní zpráva z kopce Křížovic

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.17 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  4. září 2008

Přítomno: 15 zastupitelů
Omluveni: 0


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • hospodaření Městyse Doubravník za I. pololetí 2008,

  H: 13 - 0 - 1

 • hospodaření hospodářské činnosti Městyse Doubravník za I. pololetí 2008,

  H: 14 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 3 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 15 - 0 - 0

 • zvýšení nájemného v obecních bytech dle metodiky MMR ČR s účinností od 1. ledna 2009,

  H: 15 - 0 - 0

 • obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2006, kterou se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob,

  H: 14 - 0 - 1

 • kupní smlouvu o nákupu nákladního automobilu P-V3S za cenu 47.600,- Kč (vč. DPH), uzavřenou mezi Městysem Doubravník a státním podnikem Brněnské papírny Předklášteří,

  H: 14 - 1 - 0

 • smlouvu o dílo, uzavřenou mezi Městysem Doubravník a a.s. M-Silnice na opravu místní komunikace Skorotice - Křížovice,

  H: 15 - 0 - 0

 • dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory č. 01950021 uzavřené mezi Obcí Doubravník a Státním fondem životního prostředí,

  H: 15 - 0 - 0

 • Dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací, uzavřenou mezi Městysem Doubravník a Úřadem práce Brno - venkov a dodatek č. 1 k této dohodě,

  H: 15 - 0 - 0

 • záměr přípravy prodeje čtyř stavebních parcel v k.ú. Křížovice, které jsou v souladu s územním plánem vymezeny jako rozvojová plocha pro bydlení,

  H: 15 - 0 - 0

 • prodloužení termínu pro podání námětů ke změně územního plánu, a to do 30. listopadu 2008,

  H: 15 - 0 - 0

 • odstoupení pana Miroslava Galdy z členství ve finančním výboru Zastupitelstva městyse Doubravník,

  H: 15 - 0 - 0

 • žádost pana Břetislava Sedláčka o provozování stánku s občerstvením během doubravnických hodů.

  H: 14 - 0 - 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí s předložením projektu "Rekonstrukce náměstí v Doubravníku" Regionální radě regionu soudržnosti Jihovýchod a s podáním žádosti o poskytnutí investiční dotace na rekonstrukci náměstí v rámci vyhlášené výzvy "Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel". V případě kladného posouzení žádosti rozhodne Zastupitelstvo městyse Doubravník o formě zajištění zdrojů financování svým budoucím usnesením.

H: 15 - 0 - 0

Zastupitelstvo městyse Doubravník pověřuje Radu městyse Doubravník prováděním rozpočtových opatření (v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění) s následným schválením těchto rozpočtových opatření v ZM.

H: 14 - 0 - 1


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • složení slibu novým členem Zastupitelstva městyse Doubravník, panem Ing. Vladimírem Hejčíkem,
 • zprávu starosty městyse o záměru zástavby Doubravník - jih. Za tímto účelem se svolává mimořádné zasedání Zastupitelstva městyse Doubravník, které se uskuteční ve čtvrtek 18. září 2008 v 17 hodin,
 • informaci starosty městyse o záměru uspořádání besedy k připravované knize a o setkání zasloužilých činovníků obce,
 • informace o přípravě Doubravnických hodů,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 5. září 2008


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.943 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023