all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 25.05. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
    včera  Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.4
22/05/24 Úřední deska
- Veřejnoprávní smlouva
20/05/24 Úřední deska
- Oznámení o době...

Mobilní rozhlas:
- Zelenina Juvita
- Nabídka
- Obchůdek U Slaninů
- Volejbal v Doubravníku
- Drůbežárna Prace

Krátké zprávy:
20/05/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.05…
20/05/24 SŠ a ZŠ Tišnov
- Přijímací řízení
02/05/24 Concentus M...
- Pozvánka na koncert
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Sálová kopaná

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.24 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  29. dubna 2009

Přítomno: 13 zastupitelů

Omluveni: Miloš Bělík, Václav Punčochář


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • celoroční hospodaření městyse a závěrečný účet městyse Doubravník za rok 2008 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Doubravník za rok 2008 s výrokem: "bez výhrad",

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2009,

  H: 13 - 0 - 0

 • zprávu o hospodaření hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. čtvrtletí 2009,

  H: 13 - 0 - 0

 • poskytnutí příspěvků v rámci schváleného rozpočtu na rok 2009 ve výši:
  • 25.000,- Kč Tělocvičné jednotě Sokol Doubravník,

   H: 9 - 3 - 1

  • 20.000,- Kč Římskokatolické farnosti Doubravník na restaurování varhan v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku,

   H: 13 - 0 - 0

 • přijetí neinvestiční dotace z všeobecné pokladní správy na volby do Evropského parlamentu ve výši 17.300,- Kč,

  H: 13 - 0 - 0

 • rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 13 - 0 - 0

 • prodej pozemků p.č. 278/5 o výměře 611 m2 a p.č. 278/6 o výměře 671 m2, vše v k.ú. Křížovice, trvalý travní porost panu Petru Stražovskému za cenu 250,- Kč/m2,

  H: 13 - 0 - 0

 • prodej pozemku p.č. 278/7 o výměře 863 m2 v k.ú. Křížovice, trvalý travní porost panu Emanuelu Vinklerovi za cenu 250,- Kč/m2,

  H: 13 - 0 - 0

 • žádost paní Martiny Šudákové o snížení poplatku za svoz PDO z "Výletní restaurace Doubravník" o 50% za rok 2009,

  H: 13 - 0 - 0

 • smlouvu o dílo č. 9/2/09 - monitoring skládky s firmou Envirex, spol. s r. o. Nové Město na Moravě,

  H: 13 - 0 - 0

 • nákup zahradního travního traktoru dle usnesení z minulého zasedání ZM s tím, že bude objednán typ HONDA HF 2620 HME.

  H: 13 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregion Pernštejn včetně zprávy o hospodaření za rok 2008,
 • závěrečný účet DSO Tišnovsko včetně zprávy o hospodaření za rok 2008,
 • závěrečný účet Vírského oblastního vodovodu, svazku měst, obcí a svazků obcí včetně zprávy o hospodaření za rok 2008,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.


V Doubravníku, 30. dubna 2009


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 3.278 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024