all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 09.12. 2019 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
04/12/19 Úřední deska
- Obecně závazné vyh...
03/12/19 Úřední deska
- Svolání zastupitelstva
02/12/19 Úřední deska
- Vyhlášení dotačního...

Krátké zprávy:
06/12/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 09.12…
29/11/19 KORDIS JMK ...
- Vlaková výluka v Brně
27/11/19 Farnost
- Výběrové řízení
Celý přehled   [9]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2019

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- Noviny TIŠNOVSKO-K...
- ZIMNÍ SLUNOVRAT
- Taneční pro dospělé
- Mikulášský páteční...
- Vánoční výstava betlémů

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   Z D E

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.32 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  10. června 2010

Přítomno: 11 zastupitelů

Omluveni: RNDr. Petr Navrátil, Hana Navrátilová, Jan Cigáň


Předložený program pro zasedání zastupitelstva městyse byl schválen.

Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:

 • rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy tohoto usnesení,

  H: 11 - 0 - 0

 • žádost příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov o navýšení kapacity mateřské školy ze 45 na 50 dětí,

  H: 11 - 0 - 0

 • změnu svozové firmy na odvoz komunálního odpadu s účinností od 1.července 2010. Nadále bude svoz TKO v obci zajišťovat firma van Gansewinkel, a. s.; Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse uzavřením smlouvy,

  H: 11 - 0 - 0

 • bezúplatný převod pozemku p. č. 1903 ostatní plocha o výměře 35 m2 (původně parc. č. st. 229) v katastrálním území Doubravník od Pozemkového fondu ČR do majetku Městyse Doubravník,

  H: 11 - 0 - 0

 • smlouvy o dílo č. 1/2010 a 2/2010 mezi firmou Studio REGION a Městysem Doubravník na zpracování územního plánu.

  H: 10 - 0 - 1

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník stanovuje v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, že pro volební období 2010 - 2014 bude do Zastupitelstva městyse Doubravník voleno celkem 15 členů.

  H: 10 - 0 - 1

 • Zastupitelstvo městyse Doubravník souhlasí, aby příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Doubravník, okres Brno - venkov začala vést od 1. ledna 2010 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu podle § 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a podle § 18 zákona o účetnictví.

  H: 11 - 0 - 0


Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:

 • informaci starosty městyse o dalším postupu při řešení obnovy areálu bývalého kravína,
 • zprávu o činnosti Rady městyse Doubravník za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 11. června 2010


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
 -------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.740 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2019