all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 21.04. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
16/04/24 Úřední deska
- Informace o počtu...
15/04/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
15/04/24 Úřední deska
- Veřejná vyhláška

Mobilní rozhlas:
- Prodej drůbeže
- Prodej vína
- Turistický pochod...
- Očkování psů
- Nabídka práce

Krátké zprávy:
16/04/24 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 22.04…
12/04/24 Městys Nedv...
- Pozvánka na koncert
09/04/24 Obec Předkláš...
- Nabídka zaměstnání
Celý přehled   [8]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Lesy městyse Doubravník [13]

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-17/2012 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  7. června 2012

Přítomno: 9, od 1815 hod. 10, od 1840 hod. 11 zastupitelů
Omluveni: Zdeněk Kundrata, Ing. Petr Sedláček, Ph.D., Mgr. Petr Šenk, Ing. Miroslav Truhlář


 1. Předložený program pro zasedání ZM byl schválen.

  H: 9 - 0 - 0


 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • zprávu o hospodaření - účetní závěrku Městyse Doubravník k datu 31.3.2012,

   H: 9 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník k datu 31.3.2012,

   H: 9 - 0 - 0

  • Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na výstroj a výzbroj j. SDH Doubravník ve výši 30 tis. Kč,

   H: 9 - 0 - 0

  • rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 9 - 0 - 1

  • prodej části pozemku parc. č. 287/51 trvalý travní porost v katastrálním území Doubravník (...........................) za cenu 50,- Kč/m2. Po zhotovení geometrického plánu pro změnu hranic pozemků bude zveřejněn záměr prodeje dle § 39 odst. 1 zákona o obcích a prodej pozemků bude definitivně schválen po upřesnění výměr prodávaných částí pozemku na příštím zasedání,

   H: 10 - 0 - 0

  • směnu pozemků mezi Městysem Doubravník a (.......................) dle usnesení č. ZM-16/2012 a dle geometrického plánu pro změnu hranic pozemků č. 624-133/2012. Zastupitelstvo pověřuje starostu městyse podpisem směnné smlouvy,

   H: 10 - 0 - 0

  • Směrnici o evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

   H: 10 - 0 - 0


 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva,
  • závěrečný účet DSO Mikroregion Pernštejn včetně zprávy o hospodaření za rok 2011,
  • závěrečný účet VOV, s. m. o. včetně zprávy o hospodaření za rok 2011,
  • zprávu o činnosti rady za období od posledního zasedání.V Doubravníku, 8. června 2012


-------------------
Zdeněk Kundrata
starosta městyse
-------------------
RNDr. Petr Navrátil
místostarosta


Celý článek | přečteno 2.379 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024