all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 13.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...
02/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Mobilní rozhlas:
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů
- Odečty elektroměrů
- Vinařství Holánek
- Prodej zeleniny

Krátké zprávy:
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
02/07/24 LIKOV s.r.o.
- Nabídka zaměstnání
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Ohlédnutí za pochodem kolem Doubravníku

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Program obnovy a rozvoje městyse Doubravník

26.04.2015

Vážení spoluobčané.

V minulém Zpravodaji jsme Vás vyzývali, abyste nám sdělili Vaše návrhy, na co bychom se při naší práci pro městys měli v následujících letech zaměřit. Co je třeba opravit nebo postavit, anebo zrušit. Děkujeme všem, kteří se s námi podělili o svoje názory a nápady. Na základě Vašich podnětů a podnětů zastupitelů jsme sestavili dokument, který jsme nazvali Program obnovy a rozvoje městyse Doubravník.

Program zahrnuje cíle krátkodobé i dlouhodobé. Zejména u dlouhodobých cílů bylo nutné najít co největší shodu mezi občany i zastupiteli, protože jejich naplnění bude vyžadovat delší dobu, než je aktuální volební období 2014 - 2018 a bude splnitelné pouze za podmínky plynulého pokračování v následujících obdobích. Konkrétní forma naplňování jednotlivých cílů bude tvořena jako výsledek diskusí zastupitelů, občanů, dotčených komisí, výborů a odborníků v daném oboru. Úkolem zastupitelstva i spolupracujících komisí, výborů a jednotlivců je postupně připravit studie, podklady a projektovou dokumentaci pro všechny uvedené cíle, tak aby bylo možné co nejrychleji reagovat na aktuální dotační výzvy.

Velkou část projektů nebude možno realizovat pouze z vlastních zdrojů - bez dotací. Městys bude prověřovat možnosti získávání financí z krajských a národních dotačních zdrojů, z dotací EU a případných bankovních úvěrů. Na zasedání zastupitelstva v lednu 2015 bylo provedeno určení priorit u jednotlivých cílů, podle kterých bylo sestaveno pořadí naléhavosti jejich řešení. Vzhledem k provázanosti harmonogramu plnění cílů s dotacemi, které však nelze zapojit do plánování financování, aniž bychom je měli alespoň přislíbené, bude pořadí realizace cílů přizpůsobováno aktuálním finančním možnostem rozpočtu městyse.

Zároveň bude nezbytné průběžně zjišťovat, zda potřeby městyse trvají a na základě toho případně tento dokument aktualizovat.


Hlavní cíle něstyse Doubravník

Cíle městyse Doubravník, na které se budeme v nadcházejícím období soustředit, lze rozdělit do tří základních oblastí:


PořadíNázev projektu
1.Revitalizace areálu bývalého zemědělského družstva
2.Cyklostezka Borač - Doubravník - Černvír
3.Umístění ordinace praktického lékaře do bezbariérově přístupných prostor Vybudování bezpečné přístupové cesty a parkoviště u MŠ
4.Rekonstrukce Koldovy vily
5.Revitalizace obecních pozemků u sokolovny
Modernizace posypové techniky
6.Pokračovat v řešení rozvojového území Doubravník -Jih
Rekonstrukce prašných cest
7.Úprava areálu bývalého koupaliště
Zbudování multifunkčního hřiště Revitalizace zeleně, odstranění nebezpečných stromů
Hřbitov - zlepšení přístupu
Zbudování vhodných parkovacích míst v městysi
Vybudování chodníků v potřebných místech podél komunikací
Dořešení otázky provozu kanalizace
Vybudování chybějící kanalizace
Vybudování skládky výkopového a sypkého mat.
Příprava dalších rozvojových území pro výstavbu
8.Zprovoznění kašny
Rekonstrukce mostu přes mlýnský náhon
Areál střelnice - dobudování infrastruktury
Žádost o prohlášení Koldovy vily za kulturní památku
Rekonstrukce bytového domu D6
Rekonstrukce areálu bývalé tkalcovny
Řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům - věcná břemena
Údržba, obnova a rozšíření turistických tras
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Rekonstrukce vodovodu na Křížovicích
Rekonstrukce kanalizace (Luhačovice)
Revitalizace bývalé skládky
9.Obnova areálu fotbalového hřiště
Zbudování společenského prostoru na Koldově vile
Rekonstrukce "Staré radnice" č. p. 75
Zbudování infrastruktury v rozvojovém území Doubravník - Jih
Dokončení potřebných úprav sběrného dvora
10.Nové prostory pro uskladnění strojů HČ
Obnova křížů
11.Revitalizace náměstí
Místní rozhlas
Čištění a deratizace kanalizace
12.Podpora obnovy nemovitostí na náměstí
Dobudování veřejného osvětlení

Cíle jsou seřazeny dle priority.


Zastupitelé se shodli, že nejpalčivěji pociťují neutěšený stav areálu bývalého zemědělského družstva. Jednak z hlediska vlivu na vzhled našeho krásného centra, ale rovněž i z hlediska dosud nevyužitých možností, které tento areál skýtá. Z těchto důvodů jsme se rozhodli vyhlásit prostřednictvím Společnosti Petra Parléře architektonickou soutěž. Od zúčastněných architektů očekáváme ideové návrhy řešení prostoru tak, aby návrhy citlivě využily přírodního i architektonicko-historického bohatství městyse.

Návrh by měl obsahovat řešení budovy pro bytové jednotky se zázemím, parku, navázání cest pro pěší, parkování, řešení příjezdové komunikace. Soutěž již probíhá v těchto dnech a bude vyhodnocena v červnu tohoto roku porotou složenou ze zkušených architektů a zástupců městyse. Po té budou návrhy prezentovány. O datu konání prezentace budete včas informováni.

Více informací o soutěži se můžete dozvědět na webových stránkách Společnosti Petra Parléře.


Barbora ŠenkyříkováCelý článek | přečteno 2.543 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024