all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 28.11. 2023 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...
24/11/23 Úřední deska
- Střednědobý výhled...
24/11/23 Úřední deska
- Návrh rozpočtu na...

Mobilní rozhlas:
- Vyřešili jsme pr...
-
- Naháňka černé ...
- Pozvání na ducho...
- Prodej drůbeže

Krátké zprávy:
23/11/23 Inspiro svč
- Adventní stezka
20/11/23 Městys Doubr..
- Advent 2023
20/11/23 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 27.11…
Celý přehled   [9]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury
- Sociální podpora

Možná vám uniklo:
- Výsledky - přehazovaná děti Sejřek

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-17/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  8. září 2016

Přítomno: 11, od 1827 hod. 12 zastupitelů
Omluveni: Ing. Vlastimil Lahoda, Ing. Petr Sedláček, Ph.D., Zdeněk Kundrata


 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

  H: 11 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • zprávu o hospodaření Městyse Doubravník za I. pololetí 2016,

   H: 11 - 0 - 0

  • zprávu o hospodaření Hospodářské činnosti městyse Doubravník za I. pololetí 2016,

   H: 11 - 0 - 0

  • přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva zemědělství na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova na obnovu hlavního kříže na hřbitově ve výši 110 000,- Kč.,

   H: 12 - 0 - 0

  • směnu pozemků dle geometrického plánu pro změnu hranice pozemků č. 88-296/2015 v katastrálním území Křížovice, a to následovně:
   • z majetku městyse Doubravník do majetku (..............) díl "c" pozemku parc. č. 278/3 trvalý travní porost o výměře 44 m², díl "d" pozemku parc. č. 445 ostatní plocha o výměře 1 m² dále díl "f" pozemku parc. č. 446 ostatní plocha o výměře 59 m², vše za cenu 250,- Kč/m²,
   • z majetku (..............) do majetku městyse Doubravník díl "b" pozemku parc. č. st.(....) zastavěná plocha a nádvoří o výměře 80 m² za cenu 250,- Kč/m²,
   • ve směnné smlouvě bude stanoveno, že rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků, tzn. 24 m² uhradí (..............) městysi Doubravník za cenu 250,- Kč/m²,
   • náklady na sepsání směnné smlouvy a na vklad do katastru nemovitostí hradí (..............),

   H: 12 - 0 - 0

  • prodej části pozemku parc. č. 338/1 v katastrálním území Křížovice dle doložené žádosti (..............) za cenu 50,- Kč/m². (..............) doloží geometrický plán,

   H: 8 - 3 - 1

  • nákup ¾ pozemku parc. (..............) v katastrálním území Doubravník o výměře cca 3.900 m² za cenu 300 Kč/m² od (..............) a současně schvaluje zpracování zastavovací studie,

   H: 12 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva,
  • Rozpočtové opatření č. 6 dle přílohy zápisu ze zasedání,
  • Závěrečný účet DSO Tišnovsko za rok 2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015,
  • Informace o zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření městyse Doubravník.V Doubravníku, 14. září 2016


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta


Celý článek | přečteno 1.829 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2023