all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

Doubravník


Oficiální stránky městyse

Doubravník
  Dnes je: 21.09. 2019 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Mobilní rozhlas:
logo mobilní rozhlas

Bezpečný internet:
logo internet pro seniory

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Dřevořezba
Valtr Baxa
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Najdete nás zde:
  49°25'31.10" NWGS-84
  16°21'07.14" E
  313 m.n.m.

Naposled přidané:
19/09/19 Současnost
- Nábor hráčů do týmu...
03/09/19 Úřední deska
- Veřejná vyhláška...
31/08/19 Fotogalerie
- Bekyně velkohlavá

Krátké zprávy:
17/09/19 Školní jídelna
- Jídelní lístek od 23.…
09/09/19 MUDr. Minářová
- Změna ordinační doby
05/09/19 E.ON Česká...
- Oznámení o přerušení …
Celý přehled   [8]

Dotační program:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  02/2019

Zpravodaj DSO
Zpravodaj DSO Tišnovsko
05/2018 ve formátu *.pdf

Zpravodaj MAS
Zpravodaj MAS Brána Brněnska
04/2017 ve formátu *.pdf

RSS kanál:
 InfoCentrum Tišnov - noviny Tišnov TIŠNOVSKO, noviny Kuřim KUŘIMSKO
- 10 otázek a odpově...
- Fanouškům piva se ...
- Předškoláček - od...
- SAMIČKA PANDY ČERV...
- Nepsané pravidlo p...

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   Z D E

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Usnesení č.ZM-19/2016 ze zasedání zastupitelstva městyse Doubravník

konaného dne:  24. listopadu 2016

Přítomno: 10, od 1820 hod. 11 zastupitelů
Omluveni: Hana Navrátilová, RNDr. Petr Navrátil, PhDr. Petr Škyřík, Zdeněk Válka


 1. Předložený program pro zasedání zastupitelstva byl schválen.

  H: 10 - 0 - 0

 2. Zastupitelstvo městyse Doubravník schvaluje:


  • předložené investiční záměry (seznam investičních projektů) pro zařazení do Místního akčního plánu dle přílohy zápisu,

   H: 11 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření městyse Doubravník k 30. 9. 2016,

   H: 11 - 0 - 0

  • Zprávu o hospodaření HČ městyse Doubravník k 30. 9. 2016,

   H: 11 - 0 - 0

  • přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2016 ve výši 179.000,- Kč na obnovu kulturních památek na území městyse Doubravník,

   H: 11 - 0 - 0

  • Rozpočtové opatření č. 8 dle přílohy zápisu ze zasedání,

   H: 11 - 0 - 0

  • přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR a schvaluje poskytnutí finanční spoluúčasti z rozpočtu městyse na nákup dopravního automobilu pro JSDH Doubravník,

   H: 11 - 0 - 0

  • Kupní smlouvu č. UZSVM/BZR/5413/2016 dle přílohy zápisu. Předmětem smlouvy je nákup pozemku parc. č. 1833 (trvalý travní porost) z majetku ČR do majetku městyse Doubravník,

   H: 11 - 0 - 0

  • Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Touto vyhláškou se zvyšuje poplatek za svoz a zpracování komunálního odpadu dle výpočtu jeho sazby uvedeného ve čl. 4 této vyhlášky na celkovou výši 540,- Kč/rok,

   H: 11 - 0 - 0

  • prodej pozemků parc. č. 1131/2, 1154/2, 1249/2, 1249/3, 1633/2 a 1633/3 v katastrálním území Doubravník státnímu podniku Lesy ČR dle přiložené kupní smlouvy,

   H: 11 - 0 - 0

  • prodej pozemku parc. č. 338/39 v katastrálním území Křížovice o výměře (.....................),

   H: 11 - 0 - 0

 3. Zastupitelstvo městyse Doubravník bere na vědomí:


  • zprávu o činnosti rady městyse za období od posledního zasedání zastupitelstva,
  • Protokol o provedené kontrole zaměřené na vedení matričních knih a sbírek listin za období od 3. 11. 2015 do 10. 11. 2016 dle přílohy zápisu.V Doubravníku, 30. listopadu 2016


-------------------
Ing. Barbora Šenkyříková
starostka městyse
-------------------
Ing. Petr Sedláček, Ph.D.
místostarosta


Celý článek | přečteno 850 x   Verze pro tisk

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
© 2004 - 2019