all mail address your message write your comment show all comments
Doubravník

městys Doubravník


Oficiální stránky

Doubravník
  Dnes je: 13.07. 2024 | Poslední články | Mapa stránek | Kalendář | Facebook | Info-seznam |
 

Úřad městyse:


Další rubriky:

Bezpečný internet:
logo NÚKIB

logo e-bezpečí

Nabídka práce:
  v regionech: - Tišnov
- Bystřice nad Pernštejnem

Doporučujeme:
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje
Restaurace a penzion
Břetislava Sedláčka
Rekreační středisko - PRUDKÁ
jižní Morava
ppgo
firebrno
krizport

Statistika:
TOPlist

Naposled přidané:
10/07/24 Farnost
- Pozvánka na přednášku
10/07/24 Historie
- Pernštejnové v evrop...
02/07/24 Úřad městyse
- Rozpočtové opatření č.5

Mobilní rozhlas:
- Písecké lůžkoviny
- Odečty elektroměrů
- Odečty elektroměrů
- Vinařství Holánek
- Prodej zeleniny

Krátké zprávy:
04/07/24 Obec Brusná
- Brusňáčkofest
02/07/24 LIKOV s.r.o.
- Nabídka zaměstnání
20/06/24 Městys Lomnice
- Pozvánka na výstavu
Celý přehled   [6]

Pozemkové úpravy:
- Pozemkové úpravy

Přečtěte si:
Doubravnický zpravodaj
Doubravnický zpravodaj
obsah čísla  03/2023

Dotační program,
příspěvky:
- Obnova kultur. památek
- Podpora sportu, kultury

Možná vám uniklo:
- Usnesení č.8/2011

Počasí:
Počasí Doubravník - Slunečno.cz

Obecní geoportál:
logo Geoportál

Kalendář městyse:
Kalendář městyse
verze pro tisk   [ zde ]

Fotogalerie:
www.rajce.net

doubravnik.rajce.net


Programování a správa:
Petr Koukal

Cesty, cesty, cestičky

22.12.2017

Jelikož se množí dotazy ze strany vás, spoluobčanů, na téma oprav komunikací v našem městysi, rozhodli jsme se, že se pokusíme o malou rekapitulaci toho, co se stran silnic, cest, cestiček podařilo v Doubravníku v době nedávné udělat a připojujeme i plány do blízké budoucnosti týkající se tohoto tématu. 

To, které silnice by se měly opravovat, vychází z doporučení komise výstavby, která zpracovala v roce 2015 pasport o stavu místních komunikací uvnitř obce. V něm jsou uvedeny priority, a navržen způsob opravy komunikací v majetku městyse.

Co se týká oprav místních komunikací městyse, pomocí asfaltového recyklátu byla provedena úprava povrchu cesty kolem Svratky v "Luhačovicích" (současně s opravou kanalizace) a "Za nádražím". Odvalem pak byla opravena zadní část cesty na Brdě. Asfaltový povrch by byl jistě lepší, ale také nesrovnatelně dražší variantou. Věřím, že pokud se bude cesta řádně udržovat, tak bude dlouho dobře sloužit svému účelu.

V letošním roce proběhla plánovaná oprava místní komunikace C24 v "Sutinách" a to v úseku kolem řeky Svratky směrem k pivovaru. Tady byla silnice již delší dobu v havarijním stavu, protože zde došlo v minulosti k dosednutí zásypu rýhy nad kanalizačním sběračem k ČOV. Opravu silnice provedla firma Strabag, která přišla v rámci soutěže s nejnižší cenovou nabídkou. V souvislosti s tím byl v opravovaném úseku uložen do zemně kabel pro veřejné osvětlení. Akci finančně podpořilo Ministerstvo místního rozvoje ČR. 

V roce příštím je v plánu oprava cesty "na Skalku" v celé délce, tedy od budovy Svazarmu směrem na Bozinku až před dům Liškových. Povrch cesty bude v úseku kolem potoka Rakovce asfaltový, v kopci směrem na Bozinku potom dlážděný. Výběrové řízení na zhotovitele těchto prací proběhne po dokončení přípravy stavebního řízení. V této chvíli probíhají jednání s vlastníky souvisejících pozemků a dotčenými úřady. V souvislosti s nutnou rekonstrukcí sítí v ulici ve "Stínadlech" (dům č. 296 - 300) by se měl v příštím roce obnovit i povrch komunikace této ulice.

Oprava některých cest je trochu oříškem. Jedním z takových malých oříšků, které jsme se v loňském roce pokusili "načnout", je cesta před domy č. 150 - 153 na Pláňavě. Zde společně s majiteli přilehlých nemovitostí hledáme způsob, jak cestu uvést do lepšího stavu.

Jak jste si jistě všimli, jednou z priorit posledních několika roků byly i opravy polních a lesních cest v katastru Doubravníka a Křížovic. Mnohé z těchto cest, které jsou nezbytné pro hospodaření majitelů polí a lesů, ale jsou důležité i pro majitele rekreačních chat, byly či jsou ve stavu nedobrém, často žalostném. V průběhu let minulých nám tyto cesty z jejich původních tras jaksi přirozeně migrovaly tak, jak si uživatelé zjednodušovali či zpříjemňovali cestování objížděním hůře sjízdných úseků apod. A naopak skutečné cesty tvořily jakési zmole, na něž se pozvolna sesouvala okolní půda a jež postupně zarůstaly náletovými dřevinami a křovím. Je třeba říci, že problémy jsou i se strmým terénem naší přírody, o to více se musíme o tyto cesty starat.

Obnova cest vychází z potřeb a návrhů vás občanů a je pak zvážena členy komise pro životní prostředí, kteří se věnují problematice symbiózy nás s okolní přírodou. Samozřejmě konzultujeme možnosti oprav se zhotoviteli.

V posledních letech se podařilo opravit cestu "do Cigánů" - od silnice II/387 směrem na Bozinku. Byl zprůchodněn úsek navazující na tuto cestu od Bozinky směrem k řadovkám na Horním Rakovci. Tím vznikl mimo jiné příjemný vycházkový okruh.

Ve spolupráci s obcí Běleč byla obnovena cesta - spojnice mezi Bělčem a naší místní částí Křížovice. Za intenzivní spolupráci bychom chtěli poděkovat paní starostce Daně Trtílkové a panu Josefu Starému.

Dále byly opraveny cesty "na Záhomí" od "Krchůvku" směrem k Sejřku s odbočkou k chatám "na Brzoňově". K této akci se přistoupilo, protože bylo nutné dostat cesty v této lokalitě fyzicky na pozemky, které jsou pro ně v katastru určeny. Bylo započato s obnovou cesty od Bozinky směrem k Maňové.

Aby bylo omezeno splavování hlíny a štěrku z nezpevněných cest na místní komunikace a zabráněno následnému zanášení kanalizačního potrubí, byla v letošním roce provedena úprava napojení nezpevněných cest na "Krchůvku", na "Vyhlídce" a u bývalého zahradnictví. 

Dík patří pánům Zdenkovi Starému, který tyto práce prováděl a Petrovi Koukalovi, který mu byl nemalou měrou nápomocen, především při úpravě cest na "Záhomí".

V příštím roce bychom se chtěli soustředit na Pláňavu, provést vylepšení cesty na Záhumí, pokračovat v obnově cesty z Bozinky k Maňové a údržbě ostatních cest.

Mimoto průběžně pokračují projektové přípravy a jednání s majiteli pozemků, tak aby bylo možno uskutečnit další projekty. Například v přípravě je projekt cyklostezky od Borače směrem k Černvíru, projekt prodloužení chodníku kolem silnice II/387 na Pláňavě a další.

Realizace všech těchto investičních akcí závisí především na tom, jak rychle se daří sehnat potřebné finance na provedení staveb, potřebná povolení úřadů a v neposlední řadě také na tom, jak se daří uzavírat dohody s majiteli dotčených pozemků.

Doufám, že se bude i nadále dařit dávat dohromady finanční prostředky, aby bylo možno v těchto investičních akcích pokračovat a přispět tak k tomu, aby se nám všem v Doubravníku žilo zase o trochu příjemněji.

Cesty jsou základním prostředkem k životu v městysi a v přírodě kolem nás. Je třeba o ně pečovat. Jednak jsme tuto práci teprve z malé části započali, dá se říci, že jsme teprve nastavili směr našim snahám. Podstatné je však, aby práce na obnově a údržbě cest pokračovaly. Naši předci dobře věděli, že ne hned, ale až soustavnou péči se můžeme postupně dopracovat k jejich dobrému stavu a funkčnosti.


Ing. Jiří RousCelý článek | přečteno 1.918 x   ohlasů 0 Přidat názor Verze pro tisk Sdílet na Fb

Tyto stránky byly vytvořeny prostřednictvím redakčního systému napsaného v PHP jazyce
a nepoužívají soubory cookies k ukládání uživatelských dat.
validní HTML 4.01 validní CSS 2.1 validní RSS 0.91 ochrana proti s.p.a.m.u
optimalizováno pro prohlížeče SeaMonkey , Firefox , Opera a Yandex
data jsou komprimována metodou (gzip)
prohlášení o přístupnosti webu
© 2004 - 2024