Historie kapličky sv. Anny


Historie kapličky sv. Anny, která stojí poblíž soutoku potoka Rakovce s řekou Svratkou v naší obci.
Na přání paní MUDr.Koukalové roz. Pezlarové napsal dne 19.2. 1992 pan Miroslav Sys - Doubravník 91.

úvod:

  • Přes krytý doubravnický a černvírský most vedla jediná hlavní cesta z tišnovského kláštera Porta Coeli na hrad Pernštejn.
  • Potok Rakovec tekl přes náměstí a ústil do řeky u dnešního mostu.
  • Do kostela se chodilo přes mostek.
  • Socha sv. Jana Nepomuckého stála u zdi Jamborova domu. Na hradě Pernštejně je obraz doubravnického kostela z roku 1867, který toto potvrzuje.obraz doubravnického kostela z roku 1867


Ústním podáním se o vzniku kapličky vypravuje toto:

Byla postavena roku 1696 za císaře Leopolda a doubravnického starosty Bergmana jako díkuvzdání pěti svatým za záchranu života topícího se velmože,1) který vjel na koni na krytý most přes "Bunclovku", který měl od minulé povodně podemletý severní pilíř a most se při nové povodni i s pánem na tom koni utrhl a pán se ocitl i s koněm v přívalu vody.

Bylo mu těžké se zachránit, tak v zoufalství začal vzývat pět svatých:

"Ježíš, Maria, Josef, Jáchym, Anna, - zachraňte mne!"

Po chvíli byl nějakým proudem nebo zázrakem vržen ke břehu a po něm se vyškrábal z řeky ven. Kůň umí plavat a tak se také zachránil.

Pán považoval své zachránění za Boží pomoc a nechal pak postavit na nejbližším místě kapličku a do ní umístit obraz s pěti svatými, které vzýval.

Ten obraz po létech neopatrností rodiny Dobrovských z čp.39 (nyní Hrstkovi) od svíček daných blízko k obrazu shořel. Nový obraz už není s pěti svatými, ale se sv.Annou a její dcerou Pannou Marií.2)


obraz sv. Anna
obraz sv. Anna s dcerou Pannou Marií

Klíč od kapličky byl předán do čp.91 a od té doby opatrovala kapličku má babička z matčiny strany Rosalie Sysová (1850-1917).

Po ní opatrování převzala má maminka Marie Sysová (1890-1974),3) která se provdala za mého otce Josefa Sysa (1886-1970), který se do čp.91 z čp.36 (silnicí zbouraný dům) přiženil.

S maminkou jsem kapličku zdobil a uklízel a smetí z lopatky a zvadlé květiny ze dvou váz jsem házel do struhy, která kolem tekla ze mlýna do koželužny a dále do řeky.

V roce 1945 (26.dubna) při bombardování Doubravníka ruskými letadly (němečtí vojáci opravovali před naším domem a svítili si při tom) spadly mezi kapličku a nádraží 3 bomby. Jedna vybuchla blíže nádraží, druhá u nádraží nevybuchla (později ji pyrotechnici nechali vybuchnout) a třetí co spadla blízko kapličky se přerazila o hranu splávku a půlka se špicí a se zápalnou směsí odletěla asi 25 metrů proti proudu potoka a druhá půlka spadla pod splávek.

U kapličky byly roztříštěny dveře, poškozena křidlice a kámen s železným křížkem a letopočtem 1696 na čele štítu kapličky byl spadlý a teprve později nasazen. V naší ulici bylo vyraženo mnoho skel v oknech.

Nové dveře zhotovil Sebestian Životský, střechu opravil František Hron, mladý pokrývač z Brna, návštěvou u Starých, kterému jsem pomáhal. Ubrus s vyšíváním:

"Svatá Anno oroduj za nas"

(chybí čárka) darovala paní Alexandrová. Dřevěné schody zhotovil pan Josef Hrstka starší, také obraz anděla strážného s dětmi na poškozeném mostku nad propastí, dnes už k nepoznání je od Hrstků. Sošky dvou andělů a P.Marie ve skle pochází od paní Musilové (babičky mlynáře pana Musila) ze Sutin (nyní Nachtigalovi).sošky dvou andělů a P.Marie

Dala mi je paní Musilová (i když je evangelička), abych je dal do kapličky.

Po roce 1945 byly v kapličce konány pobožnosti zásluhou slečny Boženy Novotné (zpěvačky u varhaníka Eduarda Jelínka) a kostelníka pana Jana Zichy. Při pobožnostech jsem hrával na harmoniku.

Klíč od kapličky převzala slečna Novotná a od té doby zůstal na faře a ženy se staraly o kapličku samy. Nechaly ji vevnitř vymalovat. Pan Josef Trčka z Olší vymaloval strop jako oblohu s hvězdami.

Před několika lety za faráře Thdr. Aloise Koláře byla provedena generální oprava kapličky mistrem zedníkem panem Cecavou ze Strhářů. Pan Josef Pezlar, klempířský mistr odborně oplechoval oblé stěny štítu u střechy. Dřevěná soška Pána Ježíše z výklenku byla dána do kostela, aby se neztratila.opravená kaplička sv. Anny v roce 2004

Nyní se naše kaplička opět skví ve své kráse a je v ní každý rok na sv. Annu konána pobožnost, jak tomu bylo za pana děkana Jana Hlouška. I když mnozí, co mají na kapličce zásluhu už nežijí, přece si na ně vždycky vzpomeneme a modlíme se za ně.


Miroslav Sýs


Poznámky:

1) Má tetička Aloisie Doubravská (1874-1972) tvrdila, že ten šlechtic se jmenoval Süss. Byla starší sestrou mé maminky a zasadila u kapličky 2 lípy. Jen jedna z nich vyrostla. Měla chránit kapličku.kaplička sv. Anny s lípou. r.1969

Asi v roce 1970 blesk lípu poškodil. V roce 1975 byla skácena, že ohrožovala cihlovou podlahu, která se vzdouvala. Kmen lípy odnesl rozvodněný potok.
U severní strany kapličky býval velký hranatý kámen, na kterém se sedávalo. Soused pan Koukal jej odstranil. Překážel mu v cestě do zahrady.
2) Obraz sv.Anny s Pannou Marií od malíře Pokorného z Tišnova přemaloval po roce 1945 náš malíř Stanislav Bělík.
3) Má maminka říkávala: "Kaplička zachránila naší ulici Dolní Rakovec 26.4. 1945 před vyhořením!"Fotografie z opravy kapličky v roce 1983: