Klášter v Doubravníku [9]


V šesté části našeho seriálu o historii kláštera v Doubravníku je zmínka o listině markraběte Přemysla z roku 1235, která potvrzuje klášterní komunitě hmotné zabezpečení.

Pro vážné zájemce a milovníky historie teď přinášíme kopii této listiny, kterou se nám podařilo nedávno získatlistina markraběte Přemysla z 4.srpna 1235


Překlad dokumentu z latiny:

Ve jménu největší Trojice a její nerozdílné jednoty staň se.

Já Přemysl markrabě moravský, pro spásu svého otce Přemysla (Otakara I.) a pro spásu svou dávám abatyši a konventu kláštera v Doubravníku na jejich prosby a na prosbu svého věrného Vojtěcha dědičně ves Seč, kterou jsem oddělil od svých i cizích statků, aby klášter nemohl být obtěžován. Potvrzuji klášteru statky,udělané zakladatelem kláštera, Štěpánem (z Medlova) a jinými, totiž: Maňovou (Manow), Klokočí (Clococh), Rakové (Racow), Bořínov (Barilnow) a všechny novotiny až k hranicím Tasa.
Dále ves Morkovice (Pornich), kterou daroval hrabě Semislav pro spásu duše své dcery v Chudčicích (Hudcich) jedno popluží, v Brně dům, tři vinice a pole,patronátní právo kostelů v Medlově (Medlow), Kadově (Cadow), Velešovicích (Welesouich), Letonicích (Neteludich), Kučerově (Cocherow), Doubravníku a všech kostelů tohoto újezdu.
Všechny nynější i budoucí statky kláštera osvobozuji od berní, jízdních robot,které se dávají knížeti, nebo jeho úředníkům za hlavu, za zloděje a nebo svod.Stanovím, že statky zloděje bydlícího na zboží zůstanou klášteru. Zloděj však bude potrestán podle vůle knížete. Pokuty lidí kláštera, odsouzených nějakým soudem, připadají klášteru, vyjma to, z čehož je dáno zadostiučinění protivníkovi. Klášteru patří všechen užitek, připadající knížeti a nikdo nesmí klášteru ukládati nové podmínky, nebo měniti jeho práva.
Na prosbu Přemyslovu schválil všecko výše řečené bratr Přemyslův a král český Václav (I.), přidav k tomu ještě, že kdo svémocně vkročí do kláštera, nebo poruší jeho práva, zaplatí komoře Přemyslově deset hřiven zlata a biskup olomoucký stihne klatbou ty, kteří poruší toto privilegium.

Latinský text pokračuje: Nomina testium sunt hic: comes Arnoldus de Hugenswald, Ratiborius de Deblin, Voco magnus, Milich, Pribislaus Jarossii,Lupoldus, filius Wolframi pincerne, Arthlews, filius Ratibori Bochko Marguardus de Conrach.

Následuje datace: Data in Brunae per mannus magistri Hylarii, notarii marchionis, anno dominici incarnacionis millesimo CCMXXXV, idictione VIII. quarto calendas augusti

- Pečeť olomouckého biskupa Roberta.
- Pečeť českého krále Václava I.
- Pečeť (poškozená) markraběte moravského Přemysla.