Informace z úřadu


Na úvod tohoto Zpravodaje mi dovolte krátkou poznámku či úvahu. Chtěl bych se zmínit o likvidaci odpadů v našem městysi.

"Hospodaření" s odpady

Všichni víme, že svoz domovního odpadu je v Doubravníku prováděn každých čtrnáct dnů, tj. každý sudý týden ve středu. Ve stejném termínu jsou sváženy také plasty. Ale nejen to. V Doubravníku funguje mimo to ještě určitý nadstandard. Všichni tedy jistě víte, že v tento den můžete na svozovém místě nechat nepotřebnou ledničku, televizi, ojeté pneumatiky nebo akumulátor. Nemusíte udělat nic jiného, než nechat výše uvedené věci před domem (ne déle než den předem) a zaměstnanci městyse je odvezou. Lednička nebo televizor musí být ovšem kompletní.

Na velkoobjemový odpad je přibližně 1x za dva měsíce přistavován kontejner za nákupním střediskem a na železný šrot jsou v Doubravníku dva kontejnery.

Z výše uvedeného jasně vyplývá, že každý občan má možnost zlikvidovat jakýkoliv odpad...

Jak je tedy možné, že se mezi námi najdou takoví, kterým je jedno co, kdy a kam odloží. Hlavně, že mají čisto před vlastním prahem. Uvedu jeden případ. Hasiči provedli sběr železného šrotu. Co se nevešlo do kontejneru, zůstalo na hromadě vedle. Během čtyř dnů byl veškerý železný odpad odvezen a okolí kontejneru uklizeno. A jak to vypadalo za další tři dny, posuďte sami. 

Na místě, kde by mělo být jen železo, tak jsou rozbité lednice, dřevěné skříňky, koberce nebo několik plastových kbelíků od barev, apod.

Podobné je to se sklem. Proč se u poloprázdných kontejnerů na sklo povalují igelitové tašky plné lahví je jen těžko pochopitelné.

Vrcholnou ukázkou "pořádkumilovnosti" je však stará lednice hozená z mostu do řeky. Tady už zůstává rozum stát. 


Zdeněk Kundrata
starosta městyseSbor pro občanské záležitosti

Sbor pro občanské záležitosti pracuje při Úřadu městyse, dříve Obecním úřadu a ještě dříve Místním národním výboru v Doubravníku, již desítky let.

Jeho řadami za toto dlouhé období prošli: Vlasta Bělíková, Věra Alexová, Zdenka Kundratová, Jarmila Jandová, Jarmila Zelinková, Eva Dvořáková, Hana Cigáňová, Antonín Lojek, Antonín Hájek a mnozí další. Jako výtvarník - ilustrátor působil pan Stanislav Bělík, nyní tuto činnost zastává paní Dobromila Krystová.

Jak již sám název napovídá, starali se jeho členové především o obřady a slavnostní okamžiky v každodenním životě občanů. Byly to sňatky, narození dětí, ale i úmrtí v rodině. Sbor organizoval také vítání dětí do života, vítání prvňáčků do školy, v dřívějších letech také předávání občanských průkazů. Sbor vždy spolupracoval s ostatními institucemi v obci - za minulé éry to byl Svaz žen, základní škola, mateřská škola, Pionýrská organizace, Osvětová beseda...

Nynější činnost volně navazuje na tradice založené našimi předky. Organizujeme vítání občánků do života, loučení dětí s mateřskou školou a loučení žáků 5. třídy s doubravnickou malotřídkou. Při příležitosti životního jubilea 80, 85, 90 a více roků navštěvuje pan starosta v doprovodu zástupce SPOZ občany s kyticí, dárkem a obrázkem v pamětní knize. Taktéž kulatá výročí sňatku jsou příležitostí k návštěvě oslavenců, a to nejen těch, kteří měli svatbu v Doubravníku.

Letos již SPOZ uspořádal vítání občánků, návštěvy u některých jubilantů, do konce června se ještě uskuteční rozloučení dětí s mateřskou školou a loučení páťáků se školou.

Občánky městyse byli přivítáni:

  • Veronika Mertová
  • Michaela Rovenská
  • Adéla Jamborová
  • Aneta Nováková
  • Dagmar Lolová
  • Petr Hájek

Do 1. tříd přejde v září z mateřské školy 10 dětí a rozutečou se do škol v Doubravníku, v Nedvědici a v Brně.

Ze základní školy postoupí do dalšího ročníku 5 žáků - někteří opět do Nedvědice, ale také do Bystřice nad Pernštejnem a do Tišnova.

Do konce roku navštívíme ještě některé oslavence. Dvě občanky oslaví 80 let, jedna 85 let a jeden náš významný spoluobčan již 90 let. Na srpen připadá také jedno 55 leté manželství


Alena ŠikulováMikroregion Pernštejn

V poslední době došlo k několika změnám ve fungování mikroregionu.Začněme tím, co se alespoň v obci nepovedlo a je občany oprávněně kritizováno. Umístění interaktivního kiosku na zdi pošty bylo provedeno tak nešťastně, že pokud svítí slunce není na obrazovce nic vidět. Po jednání vedení městyse s dodavatelem došlo k dohodě o přemístění tak, aby tato vada byla odstraněna.

Byly zpracovány mapy naučných stezek a cyklotras, které jsou v současné době v tisku. Pracuje se na informační brožuře, která by měla být hotova k slavnostem Pernštejnského panství. Ve zkušebním provozu jsou stránky informačního centra www.pernstejnsko.cz. Zde najdete všechny potřebné informace a můžete se dostat na stránky všech obcí mikroregionu.

Informační centrum na úřadu městyse Nedvědice má otevřeno i o sobotách a nedělích. Dle sdělení pracovnic centra je zde rušno a navštěvují je turisté nejen z ČR, ale i ze zahraničí. Ke koupi jsou tu propagační materiály s logem Mikroregionu Pernštejn, sběratelské Turistické karty a Cykloznámky, knihy vydané jednotlivými obcemi a různé suvenýry.


Ing. Jaroslav SterzelSpolečenská kronika


Vzpomínka

V měsíci červnu jsme se naposledy rozloučili:

  • s panem Augustinem Lukáškem

Čest jeho památce !