Přehled pravidelných aktivit v Doubravníku


Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás jménem Komise kultury, mládeže a sportu seznámil se sportovními a zájmovými aktivitami, které pravidelně probíhají v Doubravníku či blízkém okolí.

Cvičení pro děti 1. - 5. třída

Eva Šenková, +420 776 278 120, senkova.e@seznam.cz
 • Čtvrtek 16.30 až 17.45
 • cvičíme v tělocvičně ZŠ Doubravník


Cvičení pro ženy

Alena Blahová, +420 605 307 945, Alena Šikulová, +420 606 300 450
 • Úterý 18:30
 • Čtvrtek 18:00 (posilovací a protahovací cvičení) 19:00 PILATES, vede Petra Klíčová
 • cvičíme v tělocvičně ZŠ Doubravník


Volejbal Doubravník

Eva Šenková, +420 776 278 120, senkova.e@seznam.cz
 • Neděle 18.00 až 20.00 - pro dospělé
 • Neděle 18.00 až 19.15 - pro děti (od 5. třídy ZŠ)
 • hraje se v tělocvičně ZŠ Nedvědice


Robinsoni Doubravník

Vít Hertl, +420 602 818 117

Jsme smíšený skautský oddíl. V současnosti máme 24 členů, chodí k nám děti z Doubravníka a okolí, kluci i holky od 1. do 9. třídy. Jsme rozděleni do družinek vlčat (kluci 1. - 5. třída), světlušek (holky 1.- 5. třída), skautek (holky 5.- 9. třída). Družinka skautů letos bohužel kvůli malému počtu kluků chodících do 5.- 9. třídy nefunguje. Přes týden probíhají schůzky družinek. Snažíme se pořádat 1-2 větší víkendové akce za měsíc. Na většině výprav podnikáme celodenní výlety do přírody. Jsme otevřeni každému, kdo by chtěl s námi v tomto duchu trávit čas. Každý rok jezdíme na 14 denní stanový tábor. Přijďte si s námi zkusit přežít v přírodě!

 • Pondělí 16:00 až 18:00 - WANJINIBEBÉLA (světlušky)
 • Úterý 17:00 až 19:00 - WOKIHINAGI (skautky
 • Čtvrtek 16:00 až 18:00 - WASAPELA (vlčata)
Tímto bych zároveň chtěl všem, kteří se aktivně na této činnosti podílejí, za tuto práci poděkovat.


Miroslav Truhlář