Deník z války - můj příběh [7]


Rubriku Historie rozšiřujeme o přepis z deníku, který si během 1. sv. války vedl Josef Novotný (* 26.6. 1887 Horní Rožínka, † 2.6. 1973 Doubravník 59)


1.leden 1920 Dnes opět střelba ve městě. Právě dnes přijely tři vlaky Japončíků. Za jakým účelem nikdo neví. Dnes slyšíme zprávu, že admirál Kolčak je arestovaný od našeho úderného praporu. Dohoda mezi Semenovci a Esery došla při 1½ dne vyjednávání ve vlaku generála Janina na nádraží. Semenovci opouštějí město a vládu vzali Eseři. Zde skoro v každém větším městě jest vláda jiná. My stojíme stále v Yrkutsku, nemůžem kupředu.

7. Vyjela naše Sojuznická delegace na východ, jejich vlak však byl obstřelován Semenovci. Pak dal generál Janin s generálem Syrovým odzbrojit Semenova a naše vlaky I. divize, které byly určeny pro evakuaci do vlasti byly rozestavěny po dráze kolem Bajkalu.

9. Semenovci dostali rozkaz odzbrojiti naše vojsko, které stojí pohromadě po nádražích se Semenovskými vlaky a odzbrojené dát do lágrů. Naši něco ucítili, co se připravuje a za 5 minut se dali do práce. Pustili se na jejich vlaky a netrvalo dlouho, byli hotovi. Žádný odpor nedostali, poněvadž byli znenadání překvapeni. Ukořistili jim 3. obrněné vlaky, 12 vlaků pro mužstvo, kavalerii, dělostřelectvo, skladiště dinamitu a celý generální štáb. Kořist to byla pěkná, ale ještě větší, že máme tunely kolem Bajkalu. Je jich 39 v našich rukách. Snad se též doprava našich vlaků pohne. Našich bylo 7 lehce zraněných, od Semenova 17 mrtvých a 15 raněných. Ostatní vojsko se propustilo, šli kam každý chtěl. Naše rota má jeti s inspektorem gen. Šokorovským do Manžůrie.

14. Dnes v 10 hod vyjeli jsme z Yrkutska a v ½3 hod v noci přijeli jsme do st. Bajkal. Jezero je již zamrzlé. Zde stojí vlaky odzbrojené Semenovci. Jedeme dál. Objíždíme 39 tunelami kolem Bajkalu, všechno je obsazeno naším vojskem. Večer přijeli jsme do st. Ludjanka. Zde je pěkná podívaná na hory kolem Bajkalu.

15. Stojíme zde celý den.

16. Večer vyjíždíme ze st. Ludjanka.

17. Vpoledne přijeli jsme do st. Misovaja. Doprava jde mizerně, není parních strojů a cesta také není vyjednaná.

18. - 19. Stojíme na stanici. Dnes jsme vyhazovaly prázdné vozy z vlaků. Musela celá rota se dát do práce, poněvadž jsme neměli parní stroj. Též nám pomohla důstojnická škola.

22. Stojíme v Misové a čekáme stále na odjezd. Odpravují se vlaky sanitní a mise Americké, Anglické a Japonské. Japonci dostali výpověď z Yrkutska, jinak že revoluční štáb neručí za pořádek.

23. Dnes nás vytáhli na hlavní puť. Zde dostáváme od Američanů podárky, flanel a 5 párů ponožek.

24. Stojíme na mostovém rozjezdu před Verchně Udinskem do večera. Veřer přetáhli nás na st. Diviznaja.

25. Večer přišla k nám brigáda a odvezla nás do Vrchně Udinska.

26. K ránu přijeli jsme na st. 30 verst od Vrchně Udinska. Zde bereme dříví pro těplušky a pak jedem dále. Za nedlouho se nám vlak zastavil, praskla jim u stroje roura. Zůstali jsme stát v lese na trati. Potom nosíme dříví na stroj a ve vědrech vodu do kotle. Strojník trubku spravil a jede se dále. Přijeli jsme na rozjezd Petrovského závodu. Zde nám dávají druhý parní stroj, poněvadž je zde velké stoupání. Ujeli jsme asi 14 verst, kde nás obě lokomotivy nechaly stát v kopcu. Nemohly nás utáhnout. Ten kopec je 24 verst dlouhý a je stoupání při konečné verstě 99 sáhů. Za žádnou cenu nás nemohli vytáhnout, tak nás roztrhli na tři díly a po kusech to tahali při našem tlačení nahoru. 7 hodin stáli jsme na trati, mrzne až se jiskří. K ránu přijíždíme do st. Petrovskij zavod.

31. Vyjeli jsme z Petrovského zavodu a přijeli jsme do st. Chybuk. Zde jsme zastihli vlak 4. pluku, který hned odjel.

1. únor Dnes projíždí broněvik Orlík zase na západ. Probil nám cestu kupředu a teď jede zase na západ držet bolševiky. Ve 3. hod. v noci vyjíždíme ze stanice a k ránu přijíždíme do st. Mokzom.

4. Vyjely jsme z Mokzonu a ve 12 hod přijeli jsme do st. Černovskaja. Zde stojíme a máme do Čity 15 verst. Zde všude je Japonců, nádraží mají opevněné. Koukali prý na odzbrojení atamana Semenova jako divocí. Jedeme s Američany, kteří jedou také na východ. Dnes došla zpráva od generála Janina, že naše vlaky musí být odpravovány na východ.

5. V noci projíždíme Čitou. Zde jsou plakáty, že Japonci zabrali broněvik Orlík. Byl to válečný kus, že se jej všichni báli!

6. Odpoledne přijíždíme do st. Karynskaja. Jedeme hned dále. Přijíždíme na Kytrijskij rozjezd. Zde je odbočka na Manžůrskou dráhu. V poledne přijíždíme do Adrijanovky. Máme býti odpraveni jako 4. ešalon. V noci ve 3 hod vyjíždíme. Zde je krajina hornatá a pustá, ani vody zde není. Již tomu budou dva roky, co jsme jeli Amurskou dráhou do Vladivostoku.

7. Odpoledne vyjíždíme z Olovjové a v noci přijíždíme do st. Borza, kde budem stát.

10. V noci jsme vyjeli dále na východ. Dnes jsem přešel do kuchyně za kuchaře.

11. Odpoledne přijeli jsme do Daurie a hned jedem dál. V 9. hod večer přijeli jsme do st. Manžurie. Zde jsou hranice Ruské, Čínské a Manžurské. Zde je delegace vojenská z vlasti. 12. odjela na západ.

13. Ráno vyjeli jsme z Manžurie, zde je vše ke koupení - na co si vzpomene.

14. Přijeli jsme do st. Chaibar.

15. Vyjeli jsme z Chaibaru a přijíždíme do Buchedu, kde jsme před dvěma léty stáli 4. týdny. Večer v 11. hodin přijeli do st. Iža-lam-tum. Dnes jela jedna četa s proviantem na západ na st. Manžurie.

17. Dnes večer přijeli jsme do Charbinu. Po celé Manžurské dráze jsou hrozné stohy pytlů s obilím. Zde budem posádkou držet služby.

3. března Dnes jsme byli přestěhování do kasáren, aspoň budem bydlet jako lidé. Toho vagonového života máme již dost. Charbin je nový a starý. Ve starém žije více číňanů v novém jsou vyslanectví cizích států, úřady, školy, a obchody. Zde potřebujeme trochu peněz. Ruských bysme měli dost, ale nemají žádnou cenu. Tak japonské jeny a dolary. Zde je zboží všeho druhu dostatek. Kupujeme domů čaj, tabák, cigarety a jiné věci.

14. Včera v 11. hod vypukla stávka po celé trati Manžurské. Charbin ztich, nikdo nepracuje, parní stroje jsou na nádražích studené. Jenom čínské vlaky a japonské přijedou, jeden nebo dva denně. Chtějí svrhnout vládu Charváta, který je na trati pánem a má i svoje vydané peníze. Stávka více politická. Číňané mají zde vojska, aby pořádek nebyl porušen. Dnes také my máme pohotovost. Číňané vzali vládu dráhy manžurské do svých rukou a obsadili všechny úřady. Odzbrojili Charvátovce a 17. ráno se zase pracovalo a začali projíždět naše vlaky. Strávili jsme zde až do 10. dubna.

10. duben V 3 hod odpoledne vyjeli jsme z Charbina, byli jsme připojeni k vlaku štábu pluku.

11. Dnes čekáme na malé stanici protože jsou zaplněná nádraží před námi. Kolem dokola jsou vysoké hory manžurské a již bych byl rád, kdyby jsme opustili ty čínské pozitury.. Zde jsme stáli až do 16.

16. Odpoledne vyjeli jsme ze stanice samými horami. Jedeme i v noci.

17. Dnes v 12 hod v poledne přijeli jsme do depa. Přejeli jsme takové stráně, až v břichu píchá, když se na to dívá. Máme dva parní stroje, ale mají co dělat aby vlak udržely. Samá serpentýna a zatáčka. Za 24. hod ujeli jsme 135 verst. Dnes jsme rozvařili tak knedlíky, že jsme museli všechny vyhodit, poněvadž za jízdy jsme se nemohli ke kotlu přiblížit jak vše lítalo. V 1 hod v noci přijeli jsme do stanice.

18. V 10 hod vyjíždíme. Zase máme dva parní stroje, přejíždíme druhé manžurské pohoří. Přál bych to všem vidět, jakými stráněmi se protloukáme. Projíždíme 3 tunely. Manžurie je bohatá na hory a též na kraje úrodné. Přijeli jsme do Mulinu.

19. Přijeli jsme do st. Pograničnaja. Zde stojí štáb divize 7. pluku, intendanstvo divize, tiskárna a sanitní vlaky.

20. Do rána odjely všechny vlaky i od našeho pluku jeden vlak.

24. Odpoledne vyjeli jsme z Pograničnoje a zůstali jsme stát na rozjezdě před Nikolsk Usurijsk. Usurijsk nepřijímá žádných vlaků. Vezly nás 3 parní stroje a projeli jsme 5 tunalami. Zde kolem Nikolsku jsou již roviny.

25. Odpoledne přijela pro nás lokomotiva jiná, ale již naši strojníci. Zde ruská obsluha strojů se rozeběhla z Nikolska až po Vladivostok. Zavezli nás na st. Nikolsk Usurijský.

27. Dnes byla vycházka na hřbitov, kde jsou pochovaní bratři padlí u Nikolska. Zde se odpravují 3 vlaky našich denně. Rusák žádný nepracuje. Na nádražích pracují naši a Japonci.

28. V 9 hod ráno vyjíždíme z Nikolsk Usurijsk dále k Vladivostoku. Odpoledne přijíždíme do st. Ubenaja, zde je již vidět záliv od moře. Usurijský tunel, který byl poškozen je znovu opraven. Je dlouhý 2 versty.

29. Dnes vodpoledne vyjel vlak skladu divize na prvou Rječku, za ním byl puštěn vlak s uhlím. Našim se stalo něco na stroji, zůstali stát na trati, vlak s uhlím narazil na jejich konec vlaku. Rozbili 5 vozů. Na prvním stroji byli Japonci a na druhém, který narazil, byli Rusové. Také jejich parní stroj vyjel pod břeh. Naši vyskákali z vozu, tak se jen dva poranili. Zde viděno, jak se chytají a nakládají slanečci a sardinky.

1. květen 1920 Stojíme na stanici Ugolnaja, je nás tu 5 vlaků. Nic nejde dopředu, poněvadž od té srážky je trať dosud poškozená. Odpoledne byl na nádraží koncert naší kapely. Přijeli jsme opět na st. první Rjičku, 14 verst před Vladivostokem. Prší jako z konve. Zde je málo pěkných dní, samá mlha a déšť, moře je rozbouřené. Odpoledne přijeli jsme do Vladivostoku.

12. Dnes naložili jsme svoje zavazadla na baržu a parník Smerčak nás zavezl na Ruský ostrov.

13. Zde jsme v kasárnách a čekáme příjezdu lodi, která nás má odvézt domů. Ostrov je 80 km dlouhý, 40 km široký. Je hornatý, porostlý lesem. Zde je mnoho kasáren pro ruské vojsko a jsou zde též silná opevnění. K otevřenému moři máme 2 km.

27. Čekáme na loď. Měla přijet 28, zas až posledního. Užjsme po prohlídce a očkování, nejhůř nám dělaly injekce, které jsme dostali do zad. Dva dni jsme se nemohli v noci na posteli obrátit. Zde jsou hezké procházky a podívaná, veliké kopce, které jsou opevněné, všechno si můžeme prohlídnout. Někde jsou ještě těžké kanony, většinu jich odvezli do války do vnitřního Ruska. Vojsko ruské zde není žádné. V neděli odjel 7. pluk do Vlasti.

1. června 1920 Dnes odjíždí 10.pluk a nám přijela loď M.S. Dollar. Bude zde stát asi 6 dní. 30.května skončil pozemskou pouť od plukovní hudby koník Vaška, který dva roky s námi cestoval a tahal buben. Teď učíme tahat buben medvěda. Je to podívaná, při prvních úderech na buben, ale pomalu se to už učí. Medvěda měl jeden bratr ochočeného u roty.zdroj: www.liveinternet.rudokončení příště

Sumář:

Deník z války - můj příběh [1]
Deník z války - můj příběh [2]
Deník z války - můj příběh [3]
Deník z války - můj příběh [4]
Deník z války - můj příběh [5]
Deník z války - můj příběh [6]

Transsibiřská magistrála  Pozn.: V rámci zachování autenticity výpovědi, nebyl při přepisování brán zřetel na odchylky od současného pojetí pravopisu. Tudíž text není nijak korigován a shoduje se plně s předlohou.