Udržet vodu v krajině


Vývoj počasí několika posledních let posunul otázku vodního deficitu na čelní příčky většiny diskusních panelů. Už se ale nebavíme o tom, zda klimatická změna probíhá či nikoliv. Množství suchých lesních porostů přímo v okolí Doubravníka hovoří nebývale jasnou řečí a zdravý rozum předpokládá, že na vzniklou situaci by měl člověk rozumný nějak rozumně odpovědět.

V krátké pauze teď necháme doznít laciný výkřik, že "za všechno můžou Zelení!" a podívejme se v klidu na naše reálie. Jak vidíme, katastrální území městyse Doubravník je velmi svažité. Zvláště stráně k řece Svratce jako je Vinohrad, Dubiny a protější Pasíčka, jsou velmi prudké. Po odlesnění těchto pozemků můžeme očekávat zvýšený, bezzásakový odtok dešťových srážek, které v posledních letech mají přívalový charakter. Důsledkem těchto krátce trvajících a prudkých lijavců je i zvýšená erozní činnost, která se nedobře podepisuje na stavu většiny cest.

Proto "Komise výstavby a životního prostředí" v minulých letech vypracovala plán rekonstrukce a obnovy těchto komunikací. Podrobněji si o realizovaných úpravách můžete přečíst v článcích Lesní cesty a Cesty, cesty, cestičky, které byly publikovány v roce 2017 na webových stránkách městyse.

V nynějším roce 2019 bylo přistoupeno k úpravě zrekonstruované cesty vedoucí přes Krchůvek na Záhumí. Musím říct, že po dvouletém testovacím (a nečekaně hustém) provozu si cesta zachovala i na prudkém sklonu velmi kvalitní povrch, což je nad očekávaní, nicméně z bezpečnostního hlediska je zde stále problém při míjení protijedoucích aut v úzkém, nepřehledném koridoru. Potíž číslo dva je pak s rychlostí vody. Tato je sice z části brzděná soustavou vložených příčných svodnic, leč strach z vyplavení níže stojících nemovitostí tímto opatřením, zdá se, nebyl dostatečně rozptýlen... A do třetice, Lesní hospodářský plán v tomto úseku předepisuje redukci stávajícího porostu akátů, jako nepůvodní, invazní dřeviny.

Bylo tedy nutné zabít ne dvě, ale hned tři mouchy jednou ranou. A jak to dopadlo? Dobře, díky koordinované spolupráci. V inkriminovaném úseku jsme nejprve vytěžili několik akátových stromů, z nichž většina už byla na hraně dožití. Kvalitnější dřevo bude použité na herní, případně dekorační prvky, větve a štěpy na palivo. Tím byla vyřešena otázka lesohospodářská. Poté nastoupila těžší mechanizace a došlo k rozšíření cesty pro bezpečné vyhnutí vozidel.rozšíření cesty pro vyhnutí vozidel

A na závěr, abych dostál nadpisu článku, ekologie v praxi. Zmíněné rozšíření je vyspádováno směrem do kaskádové soustavy tří suchých poldrů, které poslouží k deponování a zásaku x-leté vody, kdyby snad náhodou přišla.soustava tří suchých poldrů


Petr Koukal