Vzpomínka na jednu oslavu


V minulém roce jsme oslavili sté výročí vzniku naší republiky, což v případě státu neznamená žádný věk, ale v životě člověka oslavit sté narozeniny, to už je panečku něco.

Nám se poštěstilo stát se součástí jedné takové oslavy a užít si ji společně s oslavencem - malířem Stanislavem Bělíkem. Tušili jsme, že v případě pana Bělíka přijde hodně lidí, ale i 250 připravených míst k sezení bylo málo a sokolovna se zdála být těsná. 

Vystoupení dětí z doubravnické školky a školy, které bylo velmi pěkné a často i vtipné, navodilo velmi srdečnou atmosféru, která potom vydržela až do konce. Sál vyzdobily práce z výtvarné soutěže nazvané "Řeka Svratka" a jistě bylo přebírání cen pro vítěze této soutěže umocněno přítomností takového výtvarníka, jakým je mistr Bělík. Výstavku jeho obrazů bylo možné zhlédnout v přísálí. Bylo velmi těžké vyhodnotit nějak objektivně to velké množství krásných příspěvků do soutěže, ale soutěž musí mít své vítěze, tak jsme se o to pokusili.

Na každé narozeninové oslavě se přeje oslavenci, a tak i tady starostka městyse Doubravníka Ing. Barbora Šenkyříková popřála panu Bělíkovi a celý sál ve stoje za doprovodu harmoniky zapěl "živijó". Jak prožil oslavenec svých dosavadních sto let, jsme se dozvěděli formou besedy s promítáním fotografií. Na závěr této besedy vystoupil RNDr. Ivan Koláčný, který osvětlil okolnosti vzniku krásné knihy Krajinou řeky Svratky, která obsahuje reprodukce obrazů stejnojmenného cyklu mistra Bělíka.

Nyní nastal prostor pro další gratulanty z místních organizací, ale i jednotlivce a na závěr pozvala paní starostka na pódium všechny přítomné zastupitele městyse. Překvapenému mistru Bělíkovi předali listinu o udělení čestného občanství městyse Doubravníka. 

Cituji usnesení zastupitelstva:

"Zastupitelstvo městyse Doubravník uděluje čestné občanství městyse Doubravník panu Stanislavu Bělíkovi za jeho celoživotní významné působení v oblasti kultury a společenského života, zejména jeho uměleckou tvorbou, která oslovuje široký region a prostřednictvím které šíří dobré jméno městyse Doubravníka."

Nakonec jsme čerstvé zážitky z oslavy probrali při malém rautu a skleničce vína i s oslavencem. 

Pro připomenutí stručný životopis Stanislava Bělíka:

Stanislav Bělík se narodil 29. října 1919 do rodiny Josefa a Terezie Bělíkových, kteří bydleli v domku č.p. 73. Tatínek byl tkadlec, ale pro nedostatek práce si později našel zaměstnání v papírně na Prudké. Tady se asi začal rozvíjet zájem Stanislava o výtvarné umění, protože jak sám říká, počmáral kdejaký papír, který mu tatínek z papírny donesl. Po vychození základní školy se vyučil zámečníkem u místní firmy Strojírna Jelínek. V letech 1940-42 pracoval jako soustružník u firmy Electrum v Brně a zároveň začal navštěvovat Večerní školu uměleckých řemesel. Bohužel v roce 1943 byl totálně nasazen do rakouského Sankt Pöltenu do fabriky na výrobu umělých vláken pro plátno na padáky. Po náletu na fabriku v roce 1945 s kamarády utekl domů. Do roku 1952 pracoval jako kreslič u Železniční stavební správy v Tišnově a v letech 1952-60 jako tajemník MNV Doubravník. Od roku 1960 až do odchodu do důchodu pracoval jako podnikový výtvarník v Tesle Brno. V roce 1950 se oženil s paní Vlastou rozenou Špačkovou z č.p. 95, která letos oslavila krásných 97 let, a příští rok tedy oslaví 70 let společného života.

Po válce se Stanislav Bělík přihlásil na výtvarnou akademii v Praze, ale přestože úspěšně složil zkoušky, nebyl kvůli velkému počtu uchazečů přijat. V letech 1956-60 absolvoval dálkové studium malby při Ústředním domu umělecké tvořivosti v Praze.

Působil v ochotnických divadelních představeních, byl členem folklorního souboru Dóbrava, kde dělal lidového vypravěče. V šedesátých letech byl činným funkcionářem Sokola Doubravník a je členem doubravnického odboru Klubu českých turistů, od roku 2010 členem čestným.

Jeho rozsáhlá výtvarná činnost obsahovala z velké části i práci pro obecní úřad Doubravník (pamětní listy pro vítání občánků a jiná jubilea), pro doubravnické organizace (pozvánky, plakáty, diplomy). Jeho obrazy zdobí domácnosti nejen v Doubravníku a celé republice, ale i v zahraničí. Zcela jedinečný je jeho cyklus 59 obrazů s názvem Krajinou řeky Svratky, který vznikl převážně mezi lety 2003-2006 a byl také vydán knižně. Bohužel zhoršující se zrak znemožnil Stanislavu Bělíkovi pokračovat v jeho úspěšné výtvarné činnosti.


Další fotografie:

  • si můžete prohlédnout   Z D E  

Lubomír Čech
Poděkování pana Stanislava Bělíka

Vážení spoluobčané,

chci vám všem touto cestou poděkovat za gratulace k mým narozeninám. Také děkuji celému zastupitelstvu městyse Doubravník, kulturní komisi, učitelskému sboru mateřské a základní školy a všem dětem za uspořádání krásného slavnostního odpoledne 9.listopadu na místní sokolovně. Děkuji všem, včetně společenských organizací za věcné dary a ocenění, kterých se mi dostalo.

Váš Stanislav Bělík