Vandalství


Když jsem roce 2013 objevil na loukách nad Vinohradem lokalitu s bohatým výskytem vzácné orchideje vstavače osmahlého (Orchis ustulata), bylo to velkým překvapením. Důvodem překvapení byla jeho vzácnost, (je zařazen do kategorie C1 - kriticky ohrožený) a také především množstvím kvetoucích rostlin, kterých jsem napočítal asi 50.

Byla to jediná lokalita výskytu této orchideje na Tišnovsku, což ocenil i největší znalec doc. Lacina. Také kamarád Záhora ocenil tento nález, neboť jim objevená lokalita tohoto vstavače na Hulově kopci a uvedená v publikaci k osmistému výročí Doubravníka, zanikla.Vstavač osmahlý

Přes jednání s orgány ochrany přírody se bohužel nepovedlo tuto lokalitu nějakým způsobem chránit. První ohrožení se objevilo, když všechny okolní louky byly zorány, pohnojeny a osázeny produkčními travinami. Na tuto louku nedošlo pravděpodobně z důvodu na několika místech vystupujícího skalního podloží, tak alespoň do dolní části byla zřejmě vylita močůvka. Tím byla asi jedna třetina lokality zničena, neboť zarostla převážně kopřivami. Nejvíc však výskyt orchidejí ohrozilo sucho. Počet kvetoucích rostlin se zmenšoval a v loňském roce rozkvetly jenom tři. Když jsem letos lokalitu navštívil, byl jsem ohromen. Místo vloni kvetoucích rostlin jsem objevil díry a u jedné opuštěný květináč. Některý »milovník přírody« zřejmě vloni vyryl kvetoucí rostliny a odnesl si je do zahrádky. 

Tím nejen porušil zákon o ochraně přírody, ale i prakticky zlikvidoval lokalitu. Je to o to horší, že tím květiny odsoudil k záhubě. Na zahrádce mu v žádném případě neporostou. Většina našich orchidejí je mykotrofních a při obvyklém přesazování zpravidla zahynou.

Proto bych apeloval na naše občany, aby se k přírodě chovali zodpovědně a nesnažili se vzácné rostliny (a není jich v našem okolí málo) svévolně ničit. Stačí, že některé zemědělské a lesnické zásahy zničily již tak dost lokalit vzácných a chráněných rostlin.


Ing. Jaroslav Sterzel