Pozvánka na pochod


V loňském roce uspořádalo zastupitelstvo městyse Doubravník spolu s doubravnickým odborem Klubu českých turistů v rámci oslav 800 let Doubravníku dálkový pochod a cyklojízdu.

114 účastníků na první ročník byl beze sporu úspěch i vzhledem k tomu, že o pořádání akce bylo rozhodnuto až po uzávěrce celostátního kalendáře dálkových pochodů, takže pochod nebyl v tomto kalendáři uveden.

Úspěch prvního ročníku pochodu samozřejmě pořadatele potěšil, zároveň je motivoval, částečně i na popud představitelů městyse, k pořádání dalšího ročníku a snad i k založení další doubravnické tradice.


2. ročník dálkového pochodu a cyklojízdy

Kolem Doubravníku pěšky i s kolem,

se bude konat v sobotu 20. června 2009

a bude připraveno pět tras pro pěší turisty a tři trasy pro cyklisty. Start i cíl všech tras je v budově bývalé doubravnické radnice.


Nejkratší pěší trasa je desetikilometrová a povede přes Sejřek, Rakové a Maňovou, čtrnáctka prochází Prudkou, Boračí, Huslemi a Maňovou, pětadvacítka údolím Svratky až do Štěpánovic a odtud přes Husle zpět. Je také připravena třiatřicítka - přes Křeptov, Veselí, Štěpánovice a dále jako předcházející trasa. Nejdelší letos bude trasa 46 km přes Křeptov, Veselí, Lomnici, Tišnov a Husle.

Pro cyklisty připravil František Šedý tři trasy - 16, 34 a 40 km. Nejkratší vede přes Sejřek, Olší a Maňovou, další trasa prochází Sejřkem, Kaly, Dolními Loučkami, Předklášteřím a Prudkou a ta nejdelší je prodloužena do Tišnova a přes Lomnici zpět.

Start na dvě nejdelší pěší trasy je od 6,00 do 8,30 hod., na zbývající pěší trasy a na cyklotrasy mohou zájemci vycházet nebo vyjíždět od 8,00 do 10,15 hod.Startovné je 20 Kč, pro děti do 15 roků a členy Klubu českých turistů 10 Kč.V cíli každý, kdo dojde do 18 hod. a úspěšně projde celou zvolenou trasu / na trasách budou kontroly / obdrží diplom - grafický list, jehož autorem je Stanislav Bělík, čestný člen doubravnického odboru Klubu českých turistů.

Je třeba ještě uvést, že akce byla pro letošní rok zařazena do seriálu akcí mezinárodního sdružení Internacionaler Volkssportverband / IVV /, což je možné považovat za velký úspěch a mělo by se to projevit na počtu účastníků.

Pořadatelé, zastupitelstvo městyse Doubravník a členové odboru Doubravník Klubu českých turistů, zvou všechny občany, a to nejen ty, kteří se pěší turistice a cykloturistice věnují aktivně, na trasy 2. ročníku dálkového pochodu a cyklojízdy Kolem Doubravníku pěšky i s kolem.

Loni se pochodu a cyklojízdy zúčastnilo 29 doubravnických občanů. Pořadatelé věří, že tento počet bude 20. června 2009 překonán.


- ok -